Μεταφορά της μάθησης σε ψηφιακά περιβάλλοντα: καθιερώνοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη

Περίληψη

Η εκπαίδευση και η μάθηση είναι σε ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό ενσωματωμένη σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στην περίπτωση της επαγγελματικής μάθησης, η επικαιροποίηση υφιστάμενων και η απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων εξελίσσεται σε όλο τον εργασιακό βίο και είναι απαραίτητη για την διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης στην εργασία. Σε μεγάλο βαθμό πλέον αυτή η αναγκαιότητα καλύπτεται όχι μόνο μέσω της ενδο-οργανωσιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά με την συμμετοχή των ατόμων στην δια βίου μάθηση. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται. Η διατριβή αυτή διερευνά την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής μάθησης με βάση τη δυνατότητα μεταφοράς της μάθησης στην εργασία και το επάγγελμα, από την οπτική γωνία των μεμονωμένων ατόμων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η διατριβή επικαιροποιεί τα παραδοσιακά θεωρητικά πλαίσια μεταφοράς της μάθησης με παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά της μάθησης στο ψηφια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Digital or technology-mediated learning has changed the way people, students, employees, and professionals learn. Knowledge and learning recourses are easily accessible, and learners can create their knowledge autonomously. While there is growing evidence that training leads to demonstrable results that could affect individual and organizational performance, it is critical to increase our understanding of the effectiveness of digital learning in the field of continuing professional education and development. This is a study on the digital learning effectiveness from the perspective of the individual professional attended online courses for professional development purposes. It explores the effects of course design, individuals’ satisfaction, and learning achievement issues on the transfer of learning in the work environment. This thesis approaches the transfer behavior from the viewpoint of the trainee intention to transfer. Based on various research streams (human resource development ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48387
ND
48387
Εναλλακτικός τίτλος
Transfer of learning in digital environments: establishing the role of instructional design in the context of continuing professional education and development
Συγγραφέας
Ταλάντη, Ιωάννα του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πουλυμενάκου Αγγελική
Δουκίδης Γεώργιος
Παρασκευά Φωτεινή
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Σόντερκβιστ Κλας - Έρικ
Λεκάκος Γεώργιος
Γαλανάκη Άννα - Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακή μάθηση; Μεμονωμένος εκπαιδευόμενος; Εκπαιδευτικός σχεδιασμός; Επαγγελματική εκπαίδευση; Επαγγελματική ανάπτυξη; Μεταφορά της μάθησης; Ψηφιακά περιβάλλοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
122 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.