Στοιχεία μικροδομής της αγοράς και η επίδρασή τους στην αποτελεσματική διαμόρφωση των τιμών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα μικροδομής της αγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου ως προς δύο βασικά ζητήματα: την αποτελεσματικότητα της αγοράς σε συνδυασμό με την εποχικότητα των τιμών των μετοχών και τον καθορισμό των τιμών κλεισίματος. Αν και μελέτες που βασίζονται σε ενδοημερήσιους δείκτες χρηματιστηρίου και στα μεμονωμένα δεδομένα μετοχών είναι καλά τεκμηριωμένες για το χρηματιστήριο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία διερεύνηση της επίδρασης της μικροδομής στην εποχικότητα και τον καθορισμό τιμών κλεισίματος των τιμών των μετοχών. Συνεπώς αυτή η διατριβή διερευνά στατιστικά την ενδοημερήσια συμπεριφορά του Γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να ανακαλύψει πιθανά ενδοημερήσια πρότυπα/μοτίβα.Ερευνούμε για πιθανά ενδοημερήσια μοτίβα σε διαφορετικές φάσεις της αγοράς, μια ήπια ανοδική περίοδο και μία πιο έντονη πτωτική. Επιπλέον, εξετάζουμε την πιθανότητα ενδοημερήσιων μοτίβων σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Με αυτό τον τρόπο έχουμε στατιστικά στοιχεία ότι οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines market microstructure issues of the Greek stock market regarding two main issues: market efficiency in conjunction with the seasonality of stock pricing and closing price determination. Although studies based on intraday stock market indices and individual stock data are well-documented for the stock market in Greece, there is not any exploration of the microstructure effect upon the seasonality and closing price determination of the stock prices in Greece. This thesis investigates statistically the intraday behavior of the General index of the Athens Stock Exchange in order to discover possible intraday day patterns. We investigate for possible intraday patterns during different market phases, a mild “bull” and a “bear” period. In addition, we examine the possibility of intraday patterns during different days of the week. We obtained statistical evidence for a U shape pattern for stock returns and a measure of return volatility. Stock returns tend to be positive w ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48348
ND
48348
Εναλλακτικός τίτλος
Market microstructure and its effect upon price determination efficiency
Συγγραφέας
Σκαρμέας, Εμμανουήλ του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Κοτταρίδη Κωνσταντίνα
Σταϊκούρας Παναγιώτης
Βλάμης Πρόδρομος
Γιαννέλης Δημήτριος
Καρκαλάκος Σωτήριος
Οικονομίδου Χαρίκλεια
Παντελίδης Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μικροδομή; Αποτελεσματική αγορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
202 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.