Ανάλυση μεταφραστικών λαθών ελληνόφωνων που σπουδάζουν τη ρωσική γλώσσα ως ξένη: πρόταση διδακτικής παρέμβασης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, μέσω της ανάλυσης συνηθισμένων μεταφραστικών λαθών και της εισήγησης νέων μεθοδολογικών προτάσεων διδασκαλίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους μεταφραστές στο γλωσσικό ζεύγος ρωσική > ελληνική και τους εκπαιδευτές σπουδαστών της ρωσικής γλώσσας ως ξένης στην Ελλάδα. Ο εκάστοτε εκπαιδευτής, μέσα από τη γνώση των δύο γλωσσικών συστημάτων και αξιοποιώντας τα ευρήματα της παρούσας διατριβής, θα μπορούσε να σχεδιάζει με πιο κατάλληλους τρόπους τη γλωσσική διδασκαλία, αφού θα είναι σε θέση να γνωρίζει από πριν τα ζητήματα που συνήθως προβληματίζουν τους διδασκόμενους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις ομοιότητες ανάμεσα στη μητρική (Γ1) και την ξένη γλώσσα (Γ2), οι οποίες κατ’ αρχήν διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία και την εκμάθηση της Γ2, αλλά και τις σχετικές διαφορές, οι οποίες τις δυσχεραίνουν. Η διατριβή έχει, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, διεπιστημονικό χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται τόσο στο πλαίσιο της μεταφρασεολογίας, όσο και στο πλα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation, through the analysis of common translation errors and the suggestion of new teaching methodology proposals, aspires to be an aid for translators in Russian > Modern Greek language pair, as well as for student educators in Russian as a foreign language in Greece. The instructors, having the knowledge of both language systems and utilizing the findings of the present dissertation, will be able to plan the language teaching in more appropriate ways, since they will know in advance the issues that usually confuse the learners, taking into account, inter alia, similarities between the mother language (L1) and the foreign language (L2), which in principle facilitate the L2 teaching and learning process, as well as differences, which in principle complicate that process. The dissertation, as suggests its title, is interdisciplinary in nature, as it falls under both translation studies and language teaching and, therefore, draws on theories about learning, inter ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48297
ND
48297
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of translation errors made by greek speakers studying russian as a foreign language: a didactic intervention proposal
Συγγραφέας
Γιουσούποβα, Καμίλλα του Τεμούρ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Κριμπάς Παναγιώτης
Στεργιοπούλου Ελένη
Δημάση Μαρία
Βλαχόπουλος Στέφανος
Μπορίσοβα Τατιάνα
Πολίτης Μιχαήλ
Χαρατσίδης Ελευθέριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Κειμενογλωσσολογία; Είδη κειμένων; Τυπολογία κειμένων; Ανάλυση λαθών; Μεταφρασεολογία; Μεταφραστικά λάθη; Διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης; Διδακτικό υλικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
901 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)