Απομάκρυνση σεληνίου από το νερό και ειδοταυτοποίηση των οξυ-ανιόντων του

Περίληψη

Η παρουσία του σεληνίου στα φυσικά/υπόγεια νερά και η απομάκρυνσή του από αυτά αποτελούν ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Η τοξική του δράση και η επιβεβαιωμένη παγκόσμια παρουσία του οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών απομάκρυνσής του από το πόσιμο νερό, με όριο ποσιμότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 10 μg/L. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση διεργασιών απομάκρυνσης του σεληνίου με στόχο την ποσιμότητα, καθώς επίσης η δυνατότητα εφαρμογής τους σε πλήρη κλίμακα. Για το λόγο αυτό τα πειράματα διεξήχθησαν σε συνθήκες παρόμοιες των φυσικών νερών (pH 6-8, έως 100 μg Se/L). Εξετάζοντας τη διεργασία της προσρόφησης τα υδροξυ-οξείδια του σιδήρου λόγω της συνάφειας τους με το Se(IV) παρουσίασαν τεχνολογικά εφαρμόσιμες προσροφητικές ικανότητες. Η συσχέτιση του θετικού επιφανειακού φορτίου (PSCD) των υδροξυ-οξειδίων του σιδήρου με την προσροφητική ικανότητα Se(ΙV), οδήγησε στη σύνθεση FeOOHs σε τιμές pH 2 και 2,5 με το FeOOH/2, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Selenium’s presence in natural/underground waters and its removal have comprised, a major issue that concerns the scientific community. Selenium’s toxicity and its confirmed presence globally have led to the development of drinking water treatments when the regulation limit for EU is 10 μg/L. The aim of this PhD thesis is the removal of selenium by drinking water treatment processes with the potential of full scale application. To this end, experiments were conducted in conditions similar to natural waters (pH 6-8, up to 100 μg Se/L). Examining adsorption, iron oxy-hydroxides (FeOOHs) due to their affinity to Se(IV) showed adsorption capacities technologically implementable. The observed correlation of positive surface charge density (PSCD) of FeOOHs with their respective adsorption capacities for Se(IV), led to the synthesis of FeOOHs in pH values 2 and 2.5 with FeOOH/2.5 presenting the highest PSCD of 3.25 mmol OH/g, which in turn showed the optimal adsorption capacity Q10=2.95 μg Se ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
DOI
10.12681/eadd/48101
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48101
ND
48101
Εναλλακτικός τίτλος
Selenium removal from aqueous solutions and speciation of its oxy-anions
Συγγραφέας
Καλαϊτζίδου, Κυριακή του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μήτρακας Μανασσής
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Κατσογιάννης Ιωάννης
Βουτσά Δήμητρα
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Σταματελάτου Αικατερίνη
Σαμαράς Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σελήνιο; Προσρόφηση; Κροκίδωση; Ειδοταυτοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xix, 211 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.