Η επίδραση των πρακτικών διοικητικής λογιστικής, των κοστολογικών συστημάτων και των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στην απόδοση των επιχειρήσεων: εμπειρική έρευνα στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Περίληψη

Σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος, τα διοικητικά στελέχη επιζητούν την κατάλληλη πληροφορία για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την αξιολόγηση της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων. Οι σύγχρονες Πρακτικές Διοικητικής Λογιστικής και τα πολύπλοκα και λειτουργικά Κοστολογικά Συστήματα, παρέχοντας ακριβή και άμεση πληροφορία, δύνανται να δημιουργήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να αποφέρουν τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, σε όρους ικανοποίησης των χρηστών, συμβάλλει στην υποστήριξη της εφαρμογής και της χρήσης των Διοικητικών Λογιστικών Συστημάτων. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση της σύνθετης σχέσης της Διοικητικής Λογιστικής, της Κοστολόγησης και της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, εξετάζοντας την επίδραση της χρήσης των σύγχρονων Πρακτικών Διοικητικής Λογιστικής, της πολυπλοκότητας των Κοστολογικών Συστημάτων και της αποτελεσματικότητας των Λογι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The hotel industry is a dynamic and competitive business environment, where managers continuously seek for the appropriate information on planning, controlling, performance evaluation and decision making. To this end, contemporary Management Accounting Practices as well as sophisticated and functional Costing Systems, that are able to provide accurate and timeless information, may create a competitive advantage for firms and result in better firm performance. At the same time, the effectiveness of Accounting Information Systems, in terms of users’ satisfaction, contributes to the facilitation of the implementation and the use of Management Accounting Systems. The aim of this thesis is to explore the complex relationship among Management Accounting, Cost Accounting and Information Technology, examining the effect of the use of contemporary Management Accounting Practices, the sophistication of Costing Systems and the effectiveness of Accounting Information Systems, and also of their syn ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48082
ND
48082
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of management accounting practices, cost accounting systems and accounting information systems on firm's performance: empirical research on greek hotel industry
Συγγραφέας
Διαβαστής, Ιωάννης του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιώργος Θεοφάνης
Βασιλειάδης Χρήστος
Βαζακίδης Αθανάσιος
Σώρρος Ιωάννης
Δρογαλάς Γεώργιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Συκιανάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αποτελεσματικότητα; Επιχειρησιακή απόδοση; Ικανοποίηση χρήστη; Κοστολογικά συστήματα; Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα; Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις; Πολυπλοκότητα; Πρακτικές διοικητικής λογιστικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
567 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.