Δυναμική αστάθεια και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής σφαίρας

Περίληψη

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007/08 καθώς και ο σοβαρός αντίκτυπός της στην επίδοση των εθνικών οικονομιών που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση, επιβεβαίωσε την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των χρηματοπιστωτικών διαταραχών στη μακροοικονομική σκέψη. Η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην ερευνητική ατζέντα των μακρο-χρηματοοικονομικών μηχανισμών ανατροφοδότησης, ποσοτικοποιώντας και μοντελοποιώντας τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ αυτών των δύο σφαιρών. Συνεπώς, τα κεφάλαια που ακολουθούν εστιάζουν στην τομή μεταξύ μακροοικονομίας και χρηματοοικονομικής και καλύπτουν τις έννοιες της ετερογένειας, της αβεβαιότητας και των μη-γραμμικών δυναμικών στα μακρο-χρηματοοικονομικά συστήματα. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της σχέσης μεταξύ μακροοικονομίας και χρηματοοικονομικής, παραθέτοντας τα παραδοσιακά και τα εναλλακτικά κανάλια μετάδοσης, αναλύοντας το ρόλο των προσδοκιών και παρουσιάζοντας σχετικές μεθοδολογικές στρατηγικές. Έπειτα, ακολο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The global financial crisis of 2007/08 and its severe impact on the performance of national economies that lead to the Great Recession, revisited the need to integrate the financial and credit disturbances into macroeconomic thinking. This dissertation contributes to the research agenda of macro-financial feedback mechanisms by modeling and quantifying the complex interactions that take place between these spheres. Therefore, the following chapters lie in the intersection between macroeconomics and finance, and cover the themes of heterogeneity, uncertainty and nonlinear dynamics in macro-financial systems. The first chapter provides an overview of the relationship between macroeconomy and finance by documenting traditional and alternative channels of transmission, discussing the role of expectations into this relationship and presenting relevant methodological strategies. We then proceed with the description of novel concepts and ideas developed in complexity science that could be use ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48073
ND
48073
Εναλλακτικός τίτλος
Dynamic instability and the interplay between macroeconomic and financial spheres
Συγγραφέας
Μικροπούλου, Χριστίνα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κύρτσου Αικατερίνη
Καραγιάννη Στυλιανή
Μάλλιαρης Αναστάσιος
Αγιακλόγλου Χρήστος
Αστερίου Δημήτριος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Χρήστου - Βαρσακέλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μακρο-χρηματοοικονομικές αλληλεξαρτήσεις; Μηχανισμοί ανατροφοδότησης; Μη-γραμμικότητα; Ετερογένεια; Αβεβαιότητα; Δυναμική αστάθεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
3, xvi, 323 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.