Στρατηγική διαχείριση κανοτομίας: η απορροφητική ικανότητα και η διαχείριση σε πολυπληθείς δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες: αιτίες και αποτελέσματα για την καινοτομικότητα της επιχείρησης

Περίληψη

Οι ερευνητικές συμπράξεις αδιαμφισβήτητα αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της καινοτομίας. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε τη γνώση και κατανόησή μας αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης και μάθησης (απορροφητική ικανότητα) σε πολυπληθή δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές συνεργασίες και στην επίπτωση που έχουν στην καινοτομικότητα της συμμετέχουσας επιχείρησης. Για να επιτευχθεί ο ερευνητικός μας στόχος στηριχθήκαμε σε εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση, βάσει της οποίας διατυπώσαμε θεωρητικά ότι η διαχείριση αλλά και η απορροφητική ικανότητα σε επίπεδο ομάδας είναι πολυδιάστατες μεταβλητές που κάθε μια από αυτές αποτελείται από τρείς διαφορετικές αλλά συγγενείς διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η διαχείριση της ερευνητικής συνεργασίας αποτελείται από το συντονισμό, την επικοινωνία και την παρακολούθηση ενώ η απορροφητική ικανότητα αποτελείται από τις διαστάσεις της διερευνητικής, μετασχηματιστικής και εκμεταλλευτικής μάθησης αντίστοιχα. Σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Research partnerships have been regarded as an effective means to stimulate innovation. In this study, we sought to advance understanding on the management and learning aspects of multilateral publicly funded R&D partnerships and their effects on the participating firm’s innovativeness. We do this by building on prior research, to conceptualize alliance management and absorptive capacity at the team level as multidimensional constructs that consist of three distinct but related aspects. Alliance management comprises coordination, communication and monitoring while absorptive capacity consists of exploratory, transformative and exploitative leaning accordingly. We then test our conceptualization in a framework that links alliance management and absorptive capacity with principal antecedents (resource complementarity and trust) and relevant innovativeness outcomes (research and technological outputs). A large sample of multilateral publicly funded R&D partnerships formed under the Europe ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48013
ND
48013
Εναλλακτικός τίτλος
Strategic innovation management: absorptive capacity and alliance management in multilateral publicly funded R&D partnerships: antecedents and effects on firm’s innovativeness
Συγγραφέας
Πατεράκη, Μαρία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Εργαστήριο Στρατητικής και Επιχειρηματικόητητας
Εξεταστική επιτροπή
Σπανός Ιωάννης
Βουδούρη Ειρήνη
Soderquist Eric
Δουκίδης Γεώργιος
Σαλαβού Ελένη
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Γαλανάκη Άννα - Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Απορροφητική ικανότητα; Ερευνητικές συνεργασίες; Καινοτομικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
200 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.