Οι ανταποκριτές ξένου τύπου στην Ελλάδα: αναλύοντας το προφίλ, τις επαγγελματικές πρακτικές και τις συνεργατικές σχέσεις της ‘ελίτ’ της δημοσιογραφίας

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον «κόσμο των ανταποκριτών», οι οποίοι ζουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ο όρος «κόσμος», ακολουθώντας το συλλογισμό του Ηannerz (2004), αποκτά διττή σημασία: αναφέρεται τόσο στον κόσμο που «αναπαριστούν» οι ανταποκριτές μέσα από την εργασία τους (θεματολογία, κριτήρια επιλογής ειδήσεων, κ.λπ.), όσο και στο σύνολο των επαγγελματικών πρακτικών και των σχέσεων που συνθέτουν το καθημερινό επαγγελματικό τους περιβάλλον. Χωρίς να απορρίπτουμε την ισχύ της αίθουσας σύνταξης στο επαγγελματικό έργο των ανταποκριτών, θα υποστηρίξουμε μια θεώρηση της δημοσιογραφίας που επικεντρώνεται στη διαδικασία παραγωγής των δημοσιογραφικών προϊόντων (πού, πώς, από ποιον και γιατί), συνδέοντας το δημοσιογραφικό αντικείμενο με τον παραγωγό, γεγονός που θα μας επιτρέψει τη μετάβαση από την «κοινωνιολογία της δημοσιογραφίας» στην «κοινωνιολογία των δημοσιογράφων». Για την εργαλειοποίηση των ζητημάτων που απασχολούν την πα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this paper is to explore the “world of foreign correspondents” who live and work permanently in Greece. In the context of the present study, the term “world”, following Hannerz's (2004) reasoning, has a dual meaning: it refers to the world that correspondents “represent” through their work (agenda -setting, news selection criteria, etc.), as well as all the working routines and networking that constitute their daily journalistic project. Without rejecting the power of the newsroom to form the output of the correspondent’s work, we will argue in favor of a journalistic perspective that focuses on the production process of journalistic products (where, how, by whom and why), linking the journalistic work to its producer, which will allow us to move from “sociology of journalism” to the “sociology of journalists”. In order to better explore our research questions, we used a three-part framework for conceptualizing occupations and professions, the “Becoming-Doing-Relating” model ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47979
ND
47979
Εναλλακτικός τίτλος
The foreign correspondents in Greece: analyzing the profile, professional practices and collaborative relations of the ‘elite’ of journalism
Συγγραφέας
Γιαννούλη, Ηλιάνα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθανασόπουλος Στυλιανός
Πλειός Γεώργιος
Μπακουνάκης Νικόλαος
Σκαμνάκης Αντώνης
Σαμαράς Αθανάσιος
Ρήγου Μαρίνα
Βενέτη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Ανταποκριτές ξένου τύπου; Δημοσιογραφία; Επαγγελματική κουλτούρα; Επαγγελματισμός; Επαγγελματικότητα; Διεθνείς ειδήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)