Η διοικητική λογιστική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο τραπεζικών επιχειρήσεων: εθνικές και πολυεθνικές τράπεζες

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στον τρόπο και το βαθμό της επίδρασης των διαφόρων ειδών ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών επί του χρόνου και της απόδοσης τραπεζικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω ενιαίας μεθοδολογίας χρηματοοικονομικού, λογιστικού και μαθηματικού προγραμματισμού, με ταυτόχρονη χρήση σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας, όπως αυτών των γενετικών αλγορίθμων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη εφαρμογής υποδειγμάτων ρευστότητας και κατανομής των πόρων τραπεζικής επιχείρησης, για τον έλεγχο της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας, μέσω μίας πρωτότυπης και συνεπούς οικονομικής και μαθηματικής μοντελοποίησης της δραστηριότητας τραπεζικής επιχείρησης. Ο έλεγχος της οικονομικότητας και της αποδοτικότητας αναλύονται από πλευράς τραπεζικής (banking), διοικητικής λογιστικής πληροφόρησης (managerial accounting) και διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας (liquidity risk) μεταξύ των θεωρητικών προσεγγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis focuses on how and to what extent different types of endogenous and exogenous variables influence the timing and performance of banking firms and organizations. The approach was implemented through a single methodology of financial, accounting, and mathematical programming, while using modern analytical tools and operational research methods, such as those of genetic algorithms. In this context, a study was carried out on the application of liquidity and allocation models of banking business resources to control efficiency and profitability, through an original and consistent economic and mathematical modeling of banking business activity. The control of economics and profitability are analyzed in terms of banking, managerial accounting and liquidity risk among the theoretical approaches that have been developed in international literature over time and the behavior of variable-accounts banking business with the help of business research techniques. As a result of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47941
ND
47941
Εναλλακτικός τίτλος
Administrative accounting information for efficiency and control of banking organizations: national and multinational banks
Συγγραφέας
Τρίγκας, Σωτήριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Λιάπης Κωνσταντίνος
Τσάμης Αναστάσιος
Γουνόπουλος Δημήτριος
Καραγάνης Αναστάσιος
Ταχυνάκης Παναγιώτης
Δεμοιράκος Ευθύμιος
Μπάλιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Λογιστική; Λογιστική, Διοικητική; Τραπεζική; Τραπεζική λογιστική; Διοίκηση επιχειρήσεων; Διοίκηση οργανισμών; Χρηματοοικονομική; Χρηματοοικονομική λογιστική; Ποσοτικές μέθοδοι; Επιχειρησιακή έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
345 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.