Η δυναμική της βιομηχανικής ενεργειακής και οικο-αποδοτικότητας στην Ευρώπη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και επίκαιρα θέματα πάνω στα πεδία των Οικονομικών της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ερευνούμε ζητήματα και ανησυχίες που σχετίζονται με προβλήματα αποδοτικότητας όσο αφορά το κλίμα, τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Η διατριβή αποτελείται από τρία ξεχωριστά δοκίμια, που επικεντρώνονται στις βιομηχανίες του μεταποιητικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη από την περίοδο 1995 έως 2011, ενώ τα ευρήματα και τα συμπεράσματα θα μπορούσαν γενικά να εφαρμοστούν τόσο από ερευνητές όσο και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το πρώτο μέρος αυτής της διδακτορικής διατριβής εξετάζει την έννοια της βιομηχανικής ενεργειακής αποδοτικότητας για διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Καθώς η οικονομική ανάπτυξη των βιομηχανιών απαιτούν όλο και υψηλότερες ποσότητες ενέργειας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένους ενεργειακά αποδοτικούς στόχους, κανόνες και υποχρεώσεις, προκειμένου η ενεργειακή ένταση να μει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis discusses two fundamental research topics in energy and environmental economics. In particular, we investigate issues and worries that are ofinterest to those who want to examine efficiency problems concerning the climate, energy and environmental conditions. This thesis consists of three distinct, but related essays, that concentrate on the industries of the manufacturing sector across European countries from 1995 to 2011 period, whilst their findings and conclusions could be generally implemented from researchers to policy makers. The first part of this doctoral thesis examines the concept of industrial energy efficiency for different European countries. As the economic growth of industries continuously require higher quantities of energy use, policymakers have to set specific industrial energy efficiency targets, rules and obligations so as energy intensity to be reduced and energy efficiency to be improved. Moreover, the investigation of possible factors that could pote ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47857
ND
47857
Εναλλακτικός τίτλος
The dynamics of industrial energy and eco-efficiency performance across Europe
Συγγραφέας
Στεργίου, Ειρήνη του Βησσαρίων
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουνετάς Κωνσταντίνος
Τσεκούρας Κωνσταντίνος
Τζαγκαράκης Εμμανουήλ
Ντεμούσης Μιχαήλ
Γιαννίκος Ιωάννης
Τζελέπης Δημήτριος
Χάλκος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκές βιομηχανίες; Ενεργειακή αποδοτικότητα; Οικο-αποδοτικότητα; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Κατευθυντήρια συνάρτηση απόστασης; Τεχνολογική ετερογένεια; Μετασύνορο; Σύγκλιση; Ρυθμός σύγκλισης; Ανάλυση αποσύνθεσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 210 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.