Η ισότητα στην ενωσιακή έννομη τάξη: η μετεξέλιξη από οικονομικό εργαλείο σε νέα ενωσιακή πολιτική

Περίληψη

Η λειτουργία και ο ρόλος της ισότητας στην ενωσιακή έννομη τάξη έχει μετεξελιχθεί, καθώς η ισότητα από εργαλείο οικονομικής ενοποίησης και με σκοπό την επίτευξη θεμελιωδών ενωσιακών σκοπών αποτελεί μία νέα αυτόνομη ενωσιακή πολιτική, που έχει ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της ισότητας στο σύνολο των ενωσιακών δράσεων και μέτρων μέσω της επίτευξης όμοιας αντιμετώπισης όμοιων μεταξύ τους καταστάσεων. Η αρχή της ισότητας εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο στις σχέσεις της Ένωσης με τα υποκείμενα της ενωσιακής έννομης τάξης, δηλαδή όσον αφορά τα κράτη-μέλη και τους ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με συνέπεια να αναδεικνύεται η δημιουργία μίας νέας και αυτόνομης ενωσιακής πολιτικής για την ισότητα. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των κρατών-μελών από τα ενωσιακά όργανα, όπως και ο σεβασμός της ισότητας των ιδιωτών ως γενικής αρχής και δικαιώματος στο ενωσιακό δίκαιο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The functioning and the role of equality have evolved in EU legal order. Equality was primarily a tool for economic integration and has now evolved into a new autonomous EU policy in order to achieve fundamental EU goals. Its main purpose is to ensure the effective implementation of equality in EU actions and measures by achieving the similar treatment of similar situations. The principle of equality applies horizontally in the Union's relations with the subjects of EU legal order, i.e. with Member States and private individuals (natural and legal persons) and has as a result led to the creation of a new and autonomous EU policy for equality. The obligation of the EU institutions to treat Member States equally, and to respect the equality of individuals, as a general principle and right under EU law, plays a pivotal role.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47731
ND
47731
Εναλλακτικός τίτλος
Equality in EU legal order: from an economic tool to a new EU policy
Συγγραφέας
Κούρτης, Ιωάννης του Γεώργιος-Σταύρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκουνά Μεταξία
Παπαδοπούλου Ρεβέκκα - Εμμανουέλα
Καρύδης Γεώργιος
Παζαρτζή Φωτεινή
Μουσταΐρα Ελένη
Τσούκα Χρυσάφω
Περάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ενωσιακή πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
362 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)