Δοκίμια για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού και τον αντίκτυπό της στην οικονομία

Περίληψη

Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ένα βασικό στοιχείο για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού από τις Αρχές Ανταγωνισμού (ΑΑ). Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού και της πολιτικής ανταγωνισμού σε διάφορες πτυχές της οικονομίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ωστόσο, η προσοχή δεν έχει στραφεί μόνο στον αντίκτυπο της πολιτικής ανταγωνισμού αλλά και στον βέλτιστο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των διαδικασιών εφαρμογής και λήψης αποφάσεων από τις ΑΑ. Η παρούσα διατριβή συμβάλλει σε αυτά τα ζητήματα, πρώτον, εξετάζοντας την επίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και, δεύτερον, μελετώντας την εξέλιξη της εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην Ευρώπη εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο των οικονομικών. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε την ποιότητα της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω των Δεικτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Effective competition is vital for an economy’s growth. A key element for effective competition is the effective enforcement of competition policy by Competition Authorities (CAs). In this context, the impact of competition and competition policy on various dimensions of economic performance has attracted significant academic interest. However, attention has not turned only on the impact of competition policy but also on the optimal design and assessment of the enforcement and decisional procedures by CAs. This dissertation contributes to these issues, firstly, by examining the effect of competition policy on Labor Productivity (LP) growth, and, secondly, by studying the evolution of antitrust enforcement in Europe focusing especially on the role of economics. In more detail, in the first chapter we capture the quality of competition policy by the Competition Policy Indices (CPIs), and we study the effect of the CPIs on LP growth both for Greece individually and also for a group of 10 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47696
ND
47696
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in competition policy enforcement and its impact on economic performance
Συγγραφέας
Μακρή, Γαλάτεια του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Κατσουλάκος Ιωάννης
Κυριαζίδου Αικατερίνη
Γκενάκος Χρήστος
Βέττας Νικόλαος
Λουρή Ελένη
Ζαχαριάς Ελευθέριος
Μήλλιου Χρυσοβαλάντα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτική ανταγωνισμού; Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία/πολιτική; Εφαρμογή; Κανόνες λήψης απόφασης; Παραγωγικότητα της εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
126 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.