Δοκίμια για την εξέλιξη και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ευρωζώνη

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από τρία δοκίμια, τα οποία συμβάλλουν στην εμπειρική βιβλιογραφία εξετάζοντας την εξέλιξη και τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χώρο της Ευρωζώνης κατά το χρονικό διάστημα 2005-2017. Στο πρώτο δοκίμιο εξετάζεται η εξέλιξη του τραπεζικού ανταγωνισμού, της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η ύπαρξη ανισοτήτων και σύγκλισης μεταξύ των 19 χωρών-μελών της Ευρωζώνης ως προς τις μεταβλητές αυτές. Στο δεύτερο και στο τρίτο δοκίμιο εξετάζεται, με τη βοήθεια δύο διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων, ο ρόλος του τραπεζικού ανταγωνισμού και της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωζώνη. Στα δύο αυτά δοκίμια εξετάζεται επίσης ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την αλληλεπίδραση του τραπεζικού ανταγωνισμού και της συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα με άλλους παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is composed of three essays, which contribute to the empirical literature by examining the evolution and the determinants of non-performing loans (NPLs) in the euro area over the period 2005-2017. The first of the three essays examines the evolution of bank competition, bank concentration and NPLs, as well as the existence of inequalities and convergence of all the 19 euro area member countries with respect to these variables. The second and the third of the three essays examine, using two different econometric approaches, the role of bank competition and concentration on the evolution of NPLs in the euro area. They also investigate the degree to which the impact of bank competition and concentration on NPLs is influenced by additional factors, such as the economic and policy uncertainty, the financial fragmentation in the euro area, the type of the bank and the presence of foreign banks in a banking system.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47519
ND
47519
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on the evolution and determinants of non-performing loans (NPLs) in the euro area
Συγγραφέας
Καραδήμα, Μαρία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Λουρή Ελένη
Τζαβαλής Ηλίας
Σακελλάρης Πλούταρχος
Αλογοσκούφης Γεώργιος
Βέττας Νικόλαος
Παγκράτης Σπυρίδων
Δενδραμής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τραπεζικός ανταγωνισμός; Συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα; Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
177 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.