Μετασχηματισμός του εθνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσια πολιτική: η επίδραση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και των μνημονιακών υποχρεώσεων

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση του περιεχομένου και η ανάδειξη των παραγόντων που συνέβαλαν στη μεταρρυθμιστική διαδικασία του ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Το κεντρικό ζήτημα το οποίο αναλύεται στη διατριβή συνίσταται αφενός στην ανάδειξη της επιρροής που άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναδιαμόρφωση των εγχώριων κοινωνικών πολιτικών, αφετέρου στην αποτύπωση της επίδρασης που είχαν τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και τα τρία διαδοχικά Μνημόνια, στην αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Σε μια εποχή που η κοινωνικοπολιτική συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ενωσιακοί θεσμοί στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι έντονη, η διατριβή διερευνά τις διεργασίες που προωθήθηκαν και αναδεικνύει τους μηχανισμούς που εγκαθιδρύθηκαν προκειμένου οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο κοινωνικό πεδίο να εισχωρήσουν στο εγχώριο επίπεδο (εξευρωπαϊσμός). Από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the current dissertation is the examination of the content and the emergence of the contributing factors to the reform process of the Greek welfare system during the last three decades. The central issue analyzed in the dissertation constitutes on the one hand of the influence exercised by EU for the reshaping of domestic social policies and on the other hand of the impact posed by the European Structural Funds as well as the three sequent MoUs onto the restructuring of the Greek welfare system. In a period when the sociopolitical dialogue for the future of European Union and the vital role of Unity institutions on European Structure are intense, this dissertation quests the promoted processes and presents the established mechanisms, so that the European priorities on social level penetrate into the domestic domain. (Europeanization). Since 1994, when the White Paper was presented for the European social policy, the need for transition to domestic social policies emerged int ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47436
ND
47436
Εναλλακτικός τίτλος
Transformation of the social welfare system in Greece and public policy: the impact of european structural and investment funds and memorandums of understanding
Συγγραφέας
Απίστουλας, Δημήτριος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Σπανού Καλλιόπη
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Μητρόπουλος Αλέξιος
Μακρυδημήτρης Αντώνιος
Νικόλαος - Κομνηνός Χλέπας
Αμίτσης Γαβριήλ
Πιερράκος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική πολιτική; Σύστημα κοινωνικής προστασίας; Κοινωνική πρόνοια; Εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας; Προνοιακά επιδόματα; Εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης; Ενεργός ένταξη; Εξευρωπαϊσμός; Ανοικτή μέθοδος συντονισμού; Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
635 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.