Έξυπνες πολυμερικές επιστρώσεις για την ανάπτυξη επιφανειών με αντιμικροβιακή δράση

Περίληψη

Στη παρούσα διατριβή περιγράφεται η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός καινοτόμων, καλά καθορισμένων πολυμερικών ψηκτρών, από επίπεδες επιφάνειες μέσω ριζικού πολυμερισμού μεταφοράς ατόμου (SI-ATRP), και φέρουν επιθυμητές λειτουργικές ομάδες. Μελετήθηκαν οι επιφανειακές ιδιότητες και η αντιμικροβιακή ικανότητα των ψηκτρών, βρίσκοντας εφαρμογές ως λιπαντικά με αποκρινόμενη συμπεριφορά ή / και ως διπλά-λειτουργικές αντιμικροβιακές επιφάνειες. Στο πρώτο μέρος, περιφράφεται η σύνθεση μέσω SI-ATRP, σε υποστρώματα γυαλιού και πυριτίου, ομοπολυμερικών ψηκτρών με βάση είτε τον μεθακρυλικό 2-(διμεθυλαμινο)αιθυλεστέρας, (DMAEMA), ή φθοριωμένους μεθακρυλικούς εστέρες,. Οι PDMAEMA ψήκτρες αποτελούν ενδιαφέροντα σύστημα για τη διερεύνηση των επιφανειακών ιδιοτήτων καθώς μπορούν να τροποποιηθούν χημικώς με μία αντίδραση τεταρτοταγοποίησης, και να εισαχθούν διαφορετικά μήκη αλυσίδας αλκυλίου (ACL) στις πλευρικές ομάδες των αγκιστρωμένων στην επιφάνεια, πολυμερικών αλυσίδων. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν τρε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents the synthesis and characterization of novel, well-defined polymer brushes, bearing desirable functionalities, via surface-initiated atom transfer radical polymerization (SI-ATRP). The surface properties and the antimicrobial performance of the brushes were studied rendering them attractive for use as lubricants with responsive behavior and/or dual-functional antimicrobial surfaces in the solid state. Homopolymer brushes based on 2-(dimethylamino)ethyl metahcrylate, (DMAEMA), or fluorinated methacrylates, were synthesized, via SI-ATRP, on glass and silicon substrates. PDMAEMA brushes comprise a convenient model-system to investigate the surfaces properties upon a facile post-modification reaction introducing different alkyl chain lengths (ACL) on the side groups of the end-grafted polymer chains. Three fluorinated methacrylates, with different fluorinated alkyl chain lengths (FCLs = 1, 4 and 6 fluorocarbon atoms) in their side-groups, referred to as TFEMA, OFPMA and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47360
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47360
ND
47360
Εναλλακτικός τίτλος
Smart polymer coatings for antimicrobial surfaces
Συγγραφέας
Κουφάκης, Ελευθέριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Βαμβακάκη Μαρία
Αναστασιάδης Σπύρος
Χατζηνικολαΐδου Μαρία
Αργείτης Παναγιώτης
Loppinet Benoit
Χαρμανδάρης Ευάγγελος
Γανωτάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμερικές Επιστρώσεις; Πολυμερικές ψήκτρες; Ριζικός πολυμερισμός μεταφοράς ατόμου; Αντιμικροβιακές επιφάνειες; Έξυπνες επιφάνειες; Επιφανειακές ιδιότητες; Βιοκτόνες επιφάνειες; Αντιρρυπαντικές επιφάνειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
306 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)