Αξιολόγηση του πληροφοριακού περιεχομένου των μεθόδων αποτίμησης επιχειρήσεων: η περίπτωση της οικονομικής προστιθέμενης αξίας

Περίληψη

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εμπειρική αξιολόγηση του πληροφοριακού περιεχομένου των ευρέως χρησιμοποιούμενων μέτρων αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα της Economic Value Added (EVA). Απώτερο ζητούμενο είναι η αποκρυστάλλωση της ικανότητας της EVA να αποτελέσει, όπως διατείνεται η αμερικανική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Stern Stewart & Co, ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην εμπειρική εξέταση της καταλληλόλητας των εξεταζόμενων μέτρων οικονομικού και λογιστικού κέρδους, στη βάση της μέτρησης της αξίας που δημιουργείται. Όλα τα εξεταζόμενα μέτρα χρησιμοποιούνται ως «εργαλεία» για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του σύγχρονου συστήματος Διοίκησης με βάση την Αξία το οποίο επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τους στόχους της διοίκησης με τα συμφέροντα των μετόχων. Η ιδέα της δημιουργίας αξίας, με την έννοια της επίτευξης κέρδους που υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίων, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study investigates the information content of valuation models and, especially, focuses on Economic Value Added (EVA). In detail, is given a thorough analysis of the explanatory power of EVA with respect to stock returns and firms’ market value, compared to Residual Income, Net Income and Operating Income. The ultimate goal is to determine EVA's ability to be, as the American business consulting firm Stern Stewart & Co., claims, a comprehensive financial management system. The idea of value creation, in the sense of making a profit that exceeds the cost of capital, has been the subject of study and research by economists since the 19th century. The first to point out, the importance of capital expenditure, was the famous Cambridge economist Alfred Marshall (1890). According to Marshall, the profit of a business unit arises after it covers the operating costs and the cost of the invested funds. However, the starting point for the outbreak of empirical studies was G. Bennett Stewart ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47337
ND
47337
Εναλλακτικός τίτλος
Information content of valuation models: the case of the economic value added
Συγγραφέας
Αλεξόπουλος, Μιχαήλ του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Αρτίκης Παναγιώτης
Φίλιππας Νικόλαος
Τσαγκαράκης Νικόλαος
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Σώρρος Ιωάννης
Μπεκιάρης Μιχαήλ
Ζήσης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική προστιθέμενη αξία; Υπολειμματικό εισόδημα; Προστιθέμενη αγοραία αξία; Σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο; Επιπρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο; Οικονομικό κέρδος; Αποδοτικότητα ενεργητικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.