Η αρχή της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση: στο μεταίχμιο μεταξύ αναδιανομής και ανταποδοτικότητας

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή, με τίτλο: «Η αρχή της ισότητας στην κοινωνική ασφάλιση: Στο μεταίχμιο μεταξύ αναδιανομής και ανταποδοτικότητας», αποσκοπεί σε μια ηθικοπολιτική, κανονιστική και εμπειρική προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλισης ως υλικού και θεσμικού εργαλείου διανεμητικής δικαιοσύνης. Η διατριβή δομείται σε τρία μέρη: α) Ισότητα και διανεμητική δικαιοσύνη, β) Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμός διανεμητικής δικαιοσύνης, γ) Κοινωνική ασφάλεια και δημοκρατία. Στο πρώτο μέρος, η αρχή της ισότητας λειτουργεί ως μέσο προώθησης και εμβάθυνσης της (προσωπικής, πολιτικής, κοινωνικής) ελευθερίας και ως (ανα)διανεμητικός σκοπός. Η αρχή της ισότητας –στην ουσιαστική της διάσταση- και το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια συνιστούν το ιδεατό ηθικό έδαφος (αξία-ανάγκη) για την οικοδόμηση μιας θεωρίας διανεμητικής δικαιοσύνης, εφαρμόσιμης στην πράξη. Συνεπώς, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης παρέχει το κατάλληλο ερευνητικό έδαφος προκειμένου να καταστεί εύληπτη η κοινωνική διάσταση της αυτονομίας, ιδί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis, entitled “The principle of equality in social security: At the crossroads between redistribution and reciprocity”, aims at a moral-political, normative and empirical approach of social security as a material and institutional tool of distributive justice. The thesis is structured in three parts: a) Equality and distributive justice, b) Social insurance as an institution of distributive justice, and c) Social security and democracy. In the first part, the principle of equality functions both as a means to the promotion and deepening of (personal, political, social) freedom and as a (re)distributive purpose. The principle of equality – in its substantive dimension – and the right to social security constitute the ideal moral background (merit-need) for the construction of a theory of distributive justice, applicable in practice. Therefore, the institution of social security offers the appropriate research field for rendering the social dimension of autonomy comprehen ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47306
ND
47306
Εναλλακτικός τίτλος
The principle of equality in social security: at the crossroads between redistribution and reciprocity
Συγγραφέας
Ψήμμας, Θωμάς του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Κωνσταντίνος
Στεργίου Άγγελος
Τάκης Ανδρέας
Μαντζούφας Παναγιώτης
Καμτσίδου Ιφιγένεια
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Δρόσος Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική ασφάλιση; Ισότητα; Διανεμητική δικαιοσύνη; Αλληλεγγύη; Ανταποδοτικότητα; Δημοκρατία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xi, 364 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.