Το "οικιστικό απόθεμα" στη μετασοσιαλιστική Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προοπτικές επανάχρησης και αναβάθμισής του στη Σόφια

Περίληψη

Κύριο στόχο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση μορφών επέμβασης αναβάθμισης και επανάχρησης μιας συγκεκριμένης ομάδας κτιρίων σε χώρες της Ευρώπης, που χαρακτηρίζεται ως «οικιστικό απόθεμα». Το οικιστικό απόθεμα αποτελεί προϊόν νέων μαζικών προγραμμάτων οικιστικής κατασκευής, στα οποία κυριαρχούν οι προκατασκευασμένες τεχνολογίες, πράγμα το οποίο συνεπάγεται έλλειψη τεχνικής ποιότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το απόθεμα εμφανίζεται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε πόλεις οι οποίες επιλέχθηκαν ως βιομηχανικά κέντρα. Η έρευνα ξεκινά με αναφορές σε βιβλιογραφικές πηγές, μέσα από τις οποίες περιγράφεται η έννοια του οικιστικού αποθέματος ως προϊόν της κοινωνικής κατοικίας. Οι περιοχές μελέτης του οικιστικού αποθέματος, εμφανίζεται σε επιλεγμένες χώρες του «τόξου» της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία) και της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία και Βουλγαρία). Κύριο πεδίο της έρευνας θα αποτελέσει η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, η Σόφια, εστιάζοντας στο οικιστικό τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Main objective of research constitutes the upgrade and reuse investigation forms of a concrete building group in European countries, which are characterized as “housing stock”. The housing stock is the product of new mass housing construction programs, where dominate the prefabricated technologies, which means lack of technical quality during construction. The stock located more in large urban centres and cities which were selected as industrial centres. The research begins with reports in bibliographic sources, through which is described the meaning of the housing stock as a product of the social housing. The housing stock study areas include countries of the “arc” of Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Hungary) and Eastern Europe (Romania and Bulgaria). Main field of research will constitute the capital of Bulgaria, Sofia, focusing in its housing stock from the period of Socialist Democracy and the change of regime, up till now. The research will rely on identifying bibliogr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2023)
DOI
10.12681/eadd/47205
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47205
ND
47205
Εναλλακτικός τίτλος
The “housing stock” in post-socialist Central - Eastern Europe: reuse and rehabilitation possibilities and perspectives in Sofia
Συγγραφέας
Ιορδανίδου, Ιωάννα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνου - Ροδολάκη Ζωή
Αναστασιάδης Άγις
Τσουκαλά Κυριακούλα
Βιτοπούλου Αθηνά
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Κυριαζής Απόστολος
Λαλένης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Προκατασκευασμένο οικιστικό απόθεμα; Μετασοσιαλιστικές χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης; Κοινωνική κατοικία; Στεγαστική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
486 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.