Οι οικονομικές επιπτώσεις των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα (1977-2015)

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων οικονομικών επιπτώσεων των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών στην Ελλάδα, την περίοδο 1977-2015. Η ανάλυση εκτείνεται σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, και αφορά σε αμφότερες τις φάσεις λειτουργίας και κατασκευής των υποδομών. Αναλυτικότερα, σε μακροοικονομικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις τεχνικές αυτοποαλίνδρομων διανυσμάτων, διερευνάται η μακροχρόνια σχέσης αιτιότητας μεταξύ των επενδύσεων σε έργα μεταφορών (οδών, λιμένων και αεροδρομίων) και των μεγεθών του ΑΕΠ, της απασχόλησης και του αποθέματος κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, με εφαρμογή του χωρικού υποδείγματος του Durbin εξετάζεται το μέγεθος και το πρόσημο της χωρικής διάχυσης της επίδρασης του αποθέματος κεφαλαίου μεταφορών στο περιφερειακό προϊόν. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, προτείνεται ένας δείκτης ex post αξιολόγησης των έργων μεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των προκαλούμενων από τη λειτουργία τους ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present doctoral thesis is the investigation of the long-term and short-term economic impacts of the investments in transport infrastructures, in Greece, spanning the period 1977-2015. The analysis is conducted at the macroeconomic and microeconomic level, and involves both the infrastructures’ construction and operation phase. More precisely, at the macroeconomic level, utilizing vector autoreggresive techniques, the long-term causal relationships between investments in transport infrastructures (highways, ports and airports) and GDP, employment and capital stock of the private sector are investigated. Additionally, applying the Durbin spatial model, the magnitude and the sign of the spatial spillover effects of the capital stock of transport infrastructures in the gross regional product are estimated. At the microeconomic level, a transport infrastructure’s ex post evaluation index is proposed, which expresses the total economic and social impacts, due to its opera ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47166
ND
47166
Εναλλακτικός τίτλος
The economic impacts of the investments in transport infrastructures in Greece (1977-2015)
Συγγραφέας
Μαρίνος, Θεοχάρης του Διονύσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου. Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαηλίδης Παναγιώτης
Μηλιός Ιωάννης
Τσώλας Ιωάννης
Βλαχογιάννη Ε.
Κεπαπτσόγλου Κ.
Μαριόλης Θ.
Τσακανίκας Α.
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Υποδομές μεταφορών; Οικονομικές επιπτώσεις; Τεχνικές αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων; Χωρικό υπόδειγμα του Durbin; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Ανάλυση εισροών-εκροών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
385 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)