Η γεωγραφία των αγιορειτικών μετοχίων κατά τη βυζαντινή εποχή

Περίληψη

Η ίδρυση και επέκταση του ζωτικού αθωνικού χώρου μέσω κτήσεων και μετοχίων συνιστά ένα ιδιαίτερο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρφωση της αθωνικής φυσιογνωμίας και ιστορίας. Η διατριβή αποτελεί μια μακροσκοπική προσέγγιση του συνόλου του φαινομένου κατά τη Βυζαντινή περίοδο, με έμφαση στη γεωγραφική του συνιστώσα. Το έργο αποτελείται από τρεις τόμους οι οποίοι περιέχουν: - Κυρίως κείμενο - Κατάλογο αθωνικών κτήσεων- Παρουσίαση των αθωνικών μονών, επιμέρους ποσοτικοποιήσεις της καταγραφής και γεωγραφική ανάλυση. Το έργο, θέτοντας μία ενιαία μεθοδολογική βάση για την καταγραφή των κτήσεων από τις σωζόμενες πηγές, προχωρά στην τυπολογική τους κατάταξη και την παραγωγή ποσοτικοποιήσεων, προκειμένου για την απόδοση του φαινομένου στο χώρο και το χρόνο, που συνιστούν κύρια κριτήρια της ιστορικο-γερωγραφικής ανάλυσης, μέσω γραφημάτων και πρωτότυπων χαρτογραφικών αποδόσεων. Η Συζήτηση, τέλος, θέτει το όλο ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης με ειδικότερες παραμέτρους, όπως: ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The founding and evolution of the monastic estates outside the Athonic peninsula is a peculiar phenomenon, linked directly to the history of Athos itself. The thesis is a macroscopic approach to that phenomenon, focusing mainly on its geographical aspect. It has three volumes, as follows: - Text - Catalogue of the Athonic estates - Brief presentation of the Athonic monasteries, quantifications and geographical analysis. The thesis, defines a strict methodology for the whole approach, then proceeding to the data-entry and the quantifications of all available data within the sources for those estates. The quantifications lead to sets of statistical graphs and maps, while the discussion deals with the whole issue within a framework of various aspects, such as: economy, geography, environment, networks, defense, demography etc.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46961
ND
46961
Εναλλακτικός τίτλος
The geography of the athonic estates in the byzantine era
Συγγραφέας
Καλπάκης, Δημήτριος Σωτήριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορδώσης Μιχαήλ
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Σταυράκος Χρήστος
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Νικολάου Γεώργιος
Αλεξάκης Αλέξανδρος
Μελισσάκης Ζήσης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αγιορειτικά μετόχια; Μοναχισμός; Αθωνικός μοναχισμός; Βυζαντινή εποχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τ. (409; 462; 740 σ.), εικ., πιν., χαρτ., γραφ.