Χωρική ανάλυση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και της ενδογενούς τρωτότητας σε φαινόμενα απορροής-κατείσδυσης με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η χωρική ανάλυση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και της ενδογενούς τρωτότητας σε φαινόμενα απορροής-κατείσδυσης με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS. Ο όρος “ενδογενής” καθορίζεται θεωρώντας ότι η χρήση γης σε οποιαδήποτε θέση μιας μελετώμενης περιοχής είναι η καλλιέργεια αναφοράς (γρασίδι) με στόχο την αφαίρεση των επιδράσεων των πραγματικών χρήσεων γης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προτείνεται διότι προσφέρει τη δυνατότητα: α) αντικειμενικότερης σύγκρισης των βασικών συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου μεταξύ διαφορετικών περιοχών και β) αντικειμενικότερης αξιολόγησης της επίδρασης των χαρακτηριστικών του κλίματος, του εδάφους και της τοπογραφίας ως γενεσιουργά αίτια απορροής-κατείσδυσης και ως παράγοντες επίδρασης κατανάλωσης νερού μέσω εξατμισοδιαπνοής. Η ανάλυση των ενδογενών συνιστωσών του υδατικού ισοζυγίου γίνεται με τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι: α) η μη κατανεμημένη ενδογενής υδροκλιματική προσέγγιση, β) η μη κατανεμημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the doctoral thesis is the spatial analysis of reference evapotranspiration and the spatial analysis of intrinsic vulnerability to runoff-percolation phenomena using mathematical models and GIS. The term "intrinsic" is defined using reference crop (grass) in any location of a study area with the aim of removing the effects of actual land use. This approach is proposed because it offers: a) a more objective comparison of the water balance components between different regions, and b) a more objective assessment of the effects of climate, soil and topographic characteristics as regulating factors of runoff-percolation losses and as factors of water consumption through evapotranspiration. The analysis of the intrinsic water balance components is performed based on three theoretical approaches, which are: a) the non-distributed intrinsic hydroclimatic approach, b) the non-distributed intrinsic soil-hydroclimatic approach and c) the distributed intrinsic soil-hydroclimatic app ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/46797
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46797
ND
46797
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial analysis of reference evapotranspiration and intrinsic vulnerability to runoff-percolation phenomena using mathematical models and GIS
Συγγραφέας
Δεμερτζή, Κλεονίκη του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραβλικής και Βελτιώσεων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαμιχαήλ Δημήτριος
Γεωργίου Πανταζής
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Αντωνόπουλος Βασίλειος
Καρπούζος Δημήτριος
Μπαλτάς Ευάγγελος
Λουκάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υδρολογικά μοντέλα; Δείκτες τρωτότητας; Εξατμισοδιαπνοή; Επιφανειακή απορροή; Κατείσδυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xvi, 228 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.