Εφαρμοσμένη υδρογεωλογική έρευνα παράκτιων υδατικών συστημάτων: η περίπτωση του παράκτιου τμήματος Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική διατριβή έχει ως αντικειμενικό στόχο τη σε βάθος διερεύνηση των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών – υδρολογικών, υδρομετεωρολογικών – κλιματολογικών και υδρογεωχημικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής της Αταλάντης (Νομός Φθιώτιδας), προκειμένου να καταρτισθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα το εννοιολογικό μοντέλο της περιοχής έρευνας και να εφαρμοστούν μοντέλα προσομοίωσης της ροής του υπόγειου νερού, της μεταφοράς ρύπων και της θαλάσσιας διείσδυσης, προερχόμενη κυρίως από την υπεράντληση και υπερεκμετάλλευση των υδροληπτικών έργων της παράκτιας ζώνης. Η εφαρμογή αυτών των μαθηματικών μοντέλων και η ακριβέστερη βαθμονόμησή τους έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα μελλοντικής εκτίμησης της κατάστασης του υδροφορέα και την επαναφορά του στη φυσική του ισορροπία. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη λεπτομερή γνώση και ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο λειτουργούν τα υδατικά συστήματα, ώστε να είναι δυνατό να γίνουν προτάσεις με κύριο γνώμονα την ορθολο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective goal of this doctoral thesis is the profound exploration and understanding of the geological, geomorphological, hydrogeological – hydrological, hydrometeorological – climatological and hydrogeochemical conditions of Atalanti river basin (eastern part of Fthiotida prefecture) in order to establish as accurately as possible the study area’s conceptual model and implement simulation models of groundwater flow, solute transport as well as seawater intrusion derived mainly from wells’ overpumping and overexploitation in coastal zone. The application of these calibrated mathematical models has resulted in the possibility of a future assessment of aquifer’s status and its natural balance restoration. This research aims at detailed knowledge and analysis of aquifers operation so it is possible to make recommendations with particular reference to rational exploitation for the region’s sustainable development while maintaining the quantitative and qualitative status. The present th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44703
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44703
ND
44703
Εναλλακτικός τίτλος
Applied hydrogeological research in coastal aquifers: case study of the coastal part of Atalanti region, Prefecture of Fthiotida
Συγγραφέας
Λάππας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Καλλιώρας Ανδρέας
Ροντογιάννη -Τσιαμπάου Θεοδώρα
Πλιάκας Κων/νος - Φώτιος
Καρατζάς Γεώργιος
Κατσιφαράκης Κων/νος
Ζαγγανά Ελένη
Παναγόπουλος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογικό καθεστώς; Υδρομετεωρολογία; Υδρολογικό ισοζύγιο; Μοντέλο βροχής – απορροής; Πλημμυρική τρωτότητα; Επιδεκτικότητα σε κατολισθήσεις; Υδροχημεία; Ισοτοπική υδρολογία; Προσομοίωση υπόγειου υδροφορέα; Θαλάσσια διείσδυση; Νιτρορύπανση; Λεκάνη Αταλάντης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxx, 438 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)