Σχολές εκκλησιαστικής μουσικής κατά την καποδιστριακή και οθωνική περίοδο (1828-1862)

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν η ανασύνθεση των στοιχείων σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Εκκλησιαστικής Μουσικής στο ελεύθερο ελληνικό κράτος κατά την Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο (1828-1862): Ίδρυση, Σκοπός, Λειτουργία, Διδάσκοντες, Μαθητές, Συγγράμματα, Κανονισμοί, Οικονομικά στοιχεία για την λειτουργία των Σχολών. Η έρευνα στηρίχθηκε κυρίως στο αρχείο του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΥΕΔΕ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους, έγινε έρευνα και αντλήθηκε υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΙΑΕΕ) και αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και οι δημοσιευμένες πηγές ιδιαίτερα για την σύνταξη του ιστορικού πλαισίου της εργασίας. Στο ελεύθερο ελληνικό κράτος η εκκλησιαστική μουσική της καθ’ ημάς Ανατολής, αρχικά δεν διδασκόταν συστηματικά σε μουσικές σχολές, αλλά ιδιωτικά από διάφορους ψάλτες και άλλους γνώστες της μουσικής. Το κενό, που προέκυπτε από τη μη συστηματική διδασκαλία της Εκκλησιαστικής μουσικής, κάλυψε μερικώς σειρά ολόκλη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is the recomposition of the clues related to the foundation and the function of the Ecclesiastic Music Schools in the free greek state during the Kapodistrian and Ottonian period: establishment ,goal, function, teachers, students, papers, Regulations ,financial elements for the operation of schools. The research was supported mostly on the archive of the Ecclesiastical and Public Education Ministry which was abstracted from the General State Archives, a research was conducted in which the footage that was used came from the historical Ecclesiastic archive of Greece and the regarded bibliography as well as the published sources were deployed especially for the construction of the historical working frame.In the free greek state, the Ecclesiastic music of the East wasn't taught systematically at first in music schools, but privately from chanters and other music experts. The chasm, emerging from the irregular teaching of the Ecclesiastic music, covered partially ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46786
ND
46786
Εναλλακτικός τίτλος
Schools of ecclesiastic music during the kapodistrian and ottonian period (1828-1862)
Συγγραφέας
Βαρβιτσιώτη, Ευφροσύνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπουζάκης Ιωσήφ
Χουρδάκης Αντώνιος
Φωτόπουλος Αθανάσιος
Ασημάκη - Δημακοπούλου Άννα
Φωτεινός Δημήτριος
Κουστουράκης Γεράσιμος
Καμαριανός Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολές εκκλησιαστικής μουσικής; Καποδιστριακή περίοδος; Οθωνική περίοδος; Εκκλησιαστική μουσική; Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος; Γεώργιος Λέσβιος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
440 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.