Οι εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: το εκπαιδευτικό "μονοπάτι" των μαθητών και των οικογενειών τους από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών στην εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ως πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής τίθεται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών επιλογών όσον αφορά στην συμπληρωματική εκπαίδευση των παιδιών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ως επιμέρους στόχος τίθεται η διερεύνηση του οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού για την επένδυση στη φροντιστηριακή εκπαίδευση των παιδιών και την προετοιμασία για τις τελικές Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επιπλέον, ένας επιμέρους στόχος είναι η εξέταση των απόψεων των γονέων για την αναγκαιότητα ή μη της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαμόρφωση αυτών των απόψεων. Παράλληλα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα μας απασχολήσουν οι εν γένει γονεϊκές πρακτικές, σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες των τέκνων τους. Τα παραπάνω θα εξετασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current doctoral thesis attempts to explore the views and attitudes of parents regarding the educational process of students in the time of the economic crisis in Greece. The primary purpose of the current doctoral thesis is to explore the educational choices regarding the supplementary education during the financial crisis. In this context, an individual goal is to investigate the families' financial investment in the children's education and preparation for the Final Panhellenic Examinations.In addition, one sub-objective is to examine the parents' views related to the necessity or absence of the supplementary education, as well as to explore the factors involved in developing those views. At the same time, on a second level, we will investigate the general parenting practices regarding their children's extracurricular activities. The above will be examined in relation to specific impact indicators, with the contribution of both the demographic variables and the individual facto ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46445
ND
46445
Εναλλακτικός τίτλος
The educational choices of families during the period of the economic financial crisis: the educational "path" of the students and their families from the kindergarden to the university
Συγγραφέας
Ζιωντάκη, Ζωή του Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυρίδης Αργύριος
Γρόλλιος Γεώργιος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Τουρτούρας Χρήστος
Ζάγκος Χρήστος
Παυλή - Κορρέ Μαρία
Θάνος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση; Φροντιστηριακή εκπαίδευση; Οικογενειακές επιλογές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
739 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.