Υποκειμενική αντίληψη της διεύθυνσης της βαρύτητας στον καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο μετάθεσης της κεφαλής: αξιολόγηση πριν και μετά την αποκατάσταση

Περίληψη

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος μετάθεσης (BPPV) αποτελεί τη συχνότερη αιτία αιθουσαίας διαταραχής. Η πλευρά της περιφερικής αιθουσαίας βλάβης που καθορίζεται από την υποκειμενική αντίληψη της διεύθυνσης της βαρύτητας (SVV) σε ασθενείς με BPPV δεν είναι σαφώς προσδιορισμένη.Στη μελέτη μας διαπιστώσαμε ότι σε όλους τους 40 εγγεγραμμένους ασθενείς που διαγνώστηκαν με BPPV εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, η SVV αποκλίνει προς την πλευρά της βλάβης. Η μέση τιμή της SVV ήταν 5.75(1.11) μοίρες και ήταν στατιστικά σημαντική(p <0.001) σε σύγκριση με το μέσο όρο της SVV της ομάδας ελέγχου(0 ± 2 μοίρες). Για τη μέτρηση της SVV χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καλαθιού. Αμέσως μετά από τους θεραπευτικούς χειρισμούς η SVV σε όλους τους ασθενείς έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση σε σύγκριση με την SVV τη στιγμή της διάγνωσης, αλλά παρέμεινε σε μη φυσιολογικές τιμές. Κατά την επανεξέταση, μία εβδομάδα αργότερα, όλοι οι ασθενείς είχαν φυσιολογική SVV.Η SVV εξαρτάται από τα ωτολιθοφόρα όργα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Benign Positional Paroxysmal Vertigo (BPPV) is the most frequent cause of vestibular disorder. The site of peripheral vestibular lesion determined by the subjective visual vertical of gravity (SVV) in patients with BPPV is not well specified.In our study we found that in all 40 enrolled patients diagnosed with BPPV within 72 hours from the symptoms onset, the SVV was abnormally deviated to the affected side; the mean SVV was 5.75(1.11) degrees and this was statistically significant(p <0.001) compared to the mean SVV of the control group(0 ± 2 degrees). To measure SVV, the bucket method was used. Immediately after therapeutic maneuvers, SVV in all patients demonstrated a statistically significant decrease in comparison to the time of diagnosis but still remained in abnormal values. In the follow-up one week later, all patients finally normalized their SVV. SVV depends on the otolithic organs with somatosensory and visual signals. We presume that in BPPV the more the otoconia mass detach ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46393
ND
46393
Εναλλακτικός τίτλος
Subjective visual vertical in benign positional paroxysmal vertigo: evaluation before and after rehabilitation
Συγγραφέας
Σαπουντζή, Ζαχαρούλα Πέτρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων. Κλινική Α' Ωτορινολαρυγγολογική
Εξεταστική επιτροπή
Βιτάλ Βίκτωρ
Τσαλιγόπουλος Μιλτιάδης
Ψύλλας Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Νικολαΐδης Βασίλειος
Κιμισκίδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος μετάθεσης; Υποκειμενική αντίληψη της διεύθυνσης της βαρύτητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
157 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα