Ιωάννη Γεωμέτρη εξόδιος ή προπεμπτήριος εις την Κοίμησιν της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου: πρώτη έκδοση και μελέτη του κειμένου

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη και την έκδοση του Βίου της Θεοτόκου, το οποίο αποτελεί το σπουδαιότερο πεζό έργο του Ιωάννη Γεωμέτρη, ενός σημαντικού ποιητή του 10ου αιώνα. Το κείμενο είναι εκτενέστατο με περιεχόμενο τη ζωή της Θεοτόκου με χρονική αλληλουχία, ενώ παρουσιάζονται και πολλά στοιχεία από τη ζωή του Ιησού. Ως κείμενο βάσης της παρούσας έκδοσης χρησιμοποιήθηκε το παλαιότερο χειρόγραφο Vat. gr. 504 (V, 12oς αιώνας), το οποίο παραδίδει το πλήρες κείμενο. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μελέτη και το δεύτερο την κριτική έκδοση του κειμένου. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έξι κεφάλαια και δύο παραρτήματα. Στο κεφάλαιο 1 περιλαμβάνονται οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, τα επιστημονικά δεδομένα, η μεθοδολογία, και η δομή της διατριβής. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ο βίος, το ποιητικό, υμνογραφικό και ομιλητικό έργο του Ιωάννη Γεωμέτρη και η θέση του Βίου της Θεοτόκου σε αυτό. Εξετάζεται επίσης η σχέση του Βίου της Θεοτό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the dissertation is to study in depth and edit for the first time the extended text known as «The Life of the Virgin Mary», the most important work in prose of John Geometres, the poet laureate of the tenth century. The work recounts, in chronological order, the entire life of the Virgin, beginning with her ancestry and ending with her death, along with the account of materials from the life of her son, Jesus Christ. The current edition is primarily based on the oldest manuscript Vat. gr. 504 of the early twelfth century, which is the principal textual witness, while taking into account the rest of the manuscript tradition. The dissertation is divided into two Parts. Part One focuses on a comprehensive analysis of various aspects of the text, while Part Two presents the edition. In particular, Part One comprises six chapters and two appendices. The First Chapter encompasses the methods, purpose and structure of the dissertation. The Second Chapter discusses the life and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46340
ND
46340
Εναλλακτικός τίτλος
The homily on the dormition of the Virgin Mary by John Geometres: a study and first critical edition of the greek text
Συγγραφέας
Μπένια, Ανεζούλα Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Δημητρακόπουλος Φώτης
Παναγιώτου Αντώνης
Βάσσης Ιωάννης
Λουκάκη Μαρίνα
Καλαμάκης Διονύσιος
Παΐδας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιωάννη Γεωμέτρης; Εξόδιος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
485 σ., πιν., γραφ.