Αξιολόγηση της συμβολής των ASSR στη μελέτη της ακοής νεογνών και μικρών παιδιών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η εκτίμηση της αξίας των ASSR στην ακοολογική αξιολόγηση, κυρίως μικρών παιδιών αλλά και εφήβων που δεν συνεργάζονται για τονικό ακοόγραμμα. Μελετήσαμε 119 παιδιά και εφήβους ηλικιακού εύρους από 1 μήνα μέχρι 18 ετών, με μέση ηλικία τα 2,7 έτη και διάμεσο τα 2,3 έτη. Οι ασθενείς εξετάζονταν με πλήρη ΩΡΛ εξέταση, τυμπανόγραμμα, παροδικά προκλητές ωτoακουστικές εκπομπές (ΤΕΟΑΕ) και αυτόματα ABR (a-ABR). Λεπτομερές ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό συμπληρωνόταν από όλους τους ασθενείς. Τα παιδιά που αποτύγχαναν τον αρχικό έλεγχο, ακολούθως υποβάλλονταν σε εξέταση πάλι με TEOAE, αλλά και ABR και ASSR (90Hz-sleeping child mode), υπό ύπνωση με χλωράλη (1mg/Kgr, μέγιστη δόση 1,5 mg/Kgr) ή υδροξική υδροξιζίνη 10mgr/5ml (για μεγαλύτερα παιδιά). Τα αποτελέσματα παρουσίασαν μια εντυπωσιακή συσχέτιση μεταξύ των ουδών από τα ABR και τα ASSR σε όλες τις συχνότητες (500, 1000, 2000, 4000 Hz) με Spearman Rank Correlation Coefficient από 0.83 έως 0.87. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is to assess the value of ASSR in the audiological evaluation of young children and uncooperative older children and adolescents. We assessed 119 children and adolescents aged from1 month to 18 years (mean age 2,7 years, median 2,3 years). All patients had a full ENT evaluation; tympanogram, ΤΕΟΑΕs, and a-ABR. Complete medical and family history were also taken from the parents. Children who failed the initial evaluation were examined with TEOAEs, ABR and ASSR (90Hz-sleeping child mode) under sedation with chlorale hydrate (1mg/Kgr, max dosage 1,5 mg/Kgr) or hydroxyzine 10mgr/5ml (in older children. The results revealed an impressive correlation between the thresholds of ABR and ASSR in all frequencies (500, 1000, 2000, 4000 Hz) with Spearman Rank Correlation Coefficients from 0.83 to 0.87. There was a mild higher correlation in frequencies over 500 Hz. All statistical relations were significant with p<0.0001. The main conclusions are: •ASSR are better tha ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46160
ND
46160
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of ASSR contribution to the hearing assessment of neonates and young children
Συγγραφέας
Βασιλείου, Αλεξάνδρα Σερμπαν
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Β' Ωτορινολαρυγγολογική Πανεπιστημιακή Π.Γ.Ν. Αττικόν
Εξεταστική επιτροπή
Νικολόπουλος Θωμάς
Τζαγκαρουλάκης Αντώνιος
Ξενέλης Ιωάννης
Σέγγας Ιωάννης
Μαραγκουδάκης Παύλος
Δελίδης Αλέξανδρος
Κυροδήμος Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ακοή; Κώφωση; Βαρηκοΐα; Νεογνά; Παιδιά; Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
95 σ., εικ., πιν., σχημ.