Ακτινοθεραπεία σε λεμφώματα Hodgkin: υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας σε υγιή όργανα με τη μέθοδο Monte Carlo και εκτίμηση του σχετιζόμενου κινδύνου καρκινογένεσης

Περίληψη

Η χρήση της ακτινοθεραπείας εκθέτει όλα τα υγιή όργανα εντός και εκτός πεδίου ακτινοβόλησης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας έκθεσης των υγιών ιστών είναι ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου μετά την ακτινοθεραπεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία, σημειώνεται σημαντική έλλειψη δεδομένων για τη δόση ακτινοβολίας και τον κίνδυνο καρκινογένεσης των υγιών οργάνων, μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας των υγιών οργάνων που βρίσκονται μερικώς εντός ή εκτός του πεδίου ακτινοθεραπείας για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, με τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy), καθώς και η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου.Όργανα που εκτίθενται σε πρωτογενή ακτινοβολία:Έγινε χρήση δεδομένων από πλάνα τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT) ασθενών, με τις μεθόδους IFRT και ISRT. Εξετάστηκαν ασθενείς που ακτινοβολήθηκαν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During radiotherapy all healthy organs are exposed to ionizing radiation regardless of their position in relation to the radiation field. This fact results in the increase of the possibility of secondary cancer after the radiotherapy. In the case of Hodgkin lymphoma there are not sufficient data in the literature regarding the radiation dose and second cancer risk at healthy organs. The aim of this research is a) to determine the dose to healthy organs that are partially in or out of the radiation fields, for Hodgkin lymphoma patients, using the IFRT and ISRT techniques and b) to estimate the risk of secondary cancer.Organs partially in the treatment fieldData were obtained from patients that received 3d conformal radiotherapy with the IFRT and ISRT techniques. Patients that were irradiated in anatomic regions above and below the diaphragm were included. The Organ Equivalent Dose (OED), as it was suggested by the group of Schneider et al, and the Lifetime Attributable Risk (LAR) were d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46036
ND
46036
Εναλλακτικός τίτλος
Hodgkin's lymphoma radiotherapy: radiation dose to healthy organs with monte carlo calculations and second cancer risk assessment
Συγγραφέας
Κουρίνου, Καλλιόπη-Μυρσίνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαζωνάκης Μιχαήλ
Δαμηλάκης Ιωάννης
Παπαδάκη Ελένη
Μαρής Θωμάς
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Βαρβέρης Χαράλαμπος
Ραϊσάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Λέμφωμα Hodgkin; Ακτινοθεραπεία; Δευτερογενής κίνδυνος καρκινογένεσης; Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου; Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένης περιοχής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)