Η Ανώτερη Παλαιολιθική της χερσονήσου της Μάνης στην Πελοπόννησο: η μελέτη των λιθοτεχνιών από τα σπήλαια Καστάνη, Κολομίνιτσα, Μελιτζιά, Σκοινί III και IV, Τριψάνα και η συμβολή τους στη συζήτηση για την παρουσία και την τεχνολογική συμπεριφορά των Homo sapiens στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη έχει ως θέμα την τεχνολογική και τυπολογική ανάλυση των λιθοτεχνιών από έξι σπήλαια της Λακωνικής Μάνης η χρονολόγηση των οποίων καλύπτει όλη την Ανώτερη Παλαιολιθική από το 40,040/38,730 έως και το 10,700/10,390 ka cal BP. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η κατανόηση των τοπικών χαρακτηριστικών των λιθοτεχνιών και η σύγκρισή τους με άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, καθώς και η προσέγγιση των κοινωνιών των πρώιμων Homo sapiens στην περιοχή μέσω της διερεύνησης του τεχνικού συστήματος παραγωγής των λίθινων εργαλείων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current study focuses on the technological and typological analysis of the lithic assemblages from six caves of the Mani Peninsula which chronologically cover all the time span of the Upper Palaeolithic Period, 40,040/38,730 up to 10,700/10,390 ka cal BP. The main goal of the study is the understanding of the local characteristics of the lithic assemblages and their comparison with synchronous sites of the Greek mainland and the Mediterranean region. At the same time the analysis of the technological system of lithic production will allow us to approach aspects of the social organization of the early Homo sapiens at the Mani Peninsula.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46021
ND
46021
Εναλλακτικός τίτλος
The Upper Palaeolithic of the Mani Peninsula in the Peloponnese: the study of the lithic assemblages from the caves of Kastani, Kolominitsa, Melitzia, Skoini III and IV, Tripsana and their contribution to the discussion for the presence and technological behavior of Homo sapiens in Greece and Southeastern Europe
Συγγραφέας
Λίτσιος, Παναγιώτης Παναγιώτη
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευστρατίου Νικόλαος
Βαλαμώτη Σουλτάνα
Γαλανίδου Π.
Τριανταφύλλου Σεβαστή
Παπαγιάννη Ελένη
Ντ. Ούρεμ- Κώτσου
Μανακίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανώτερη παλαιολιθική περίοδος; Χερσόνησος Μάνης; Λιθοτεχνίες λαξευμένου λίθου; Ώρινιάκια; Γραβέττια; Επιγραβέττια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα