Ανάλυση δεδομένων κίνησης σκελετού και λοιπών τρισδιάστατων δεδομένων

Περίληψη

Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή της μελέτης και της ανάλυσης τρισδιάστατων δεδομένων κίνησης σκελετού (γνωστά επίσης και ως δεδομένα καταγραφής κίνησης) αλλά και άλλων δεδομένων που περιέχουν άμεσα ή έμμεσα την τρίτη διάσταση (εικονοσειρές βάθους, στερεοσκοπικές εικονοσειρές). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στους τομείς της αναγνώρισης κίνησης και της αναγνώρισης ταυτότητας ανθρώπου σε δεδομένα καταγραφής κίνησης και δεδομένα εικονοσειρών βάθους, καθώς και στην ομαδοποίηση (clustering/diarization) ομιλητών, σε δεδομένα ήχου και στερεοσκοπικών εικονοσειρών. Επίσης, έγινε και προσπάθεια ανάλυσης εικονοσειρών ελληνικών παραδοσιακών χορών με σκοπό την αναγνώρισή τους.Οι βασικές συνεισφορές της παρούσας διατριβής είναι μία μέθοδος αναγνώρισης κίνησης αλλά και αναγνώρισης ταυτότητας σε δεδομένα καταγραφής κίνησης καθώς και μία μέθοδος αναγνώρισης κίνησης σε πολυτροπικά δεδομένα. Οι επιδόσεις των παραπάνω μεθόδων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation, the results of research conducted in the area of 3D skeleton motion data (also known as motion capture data) analysis are presented. Research on data that contain (directly on indirectly) a 3D dimension is also presented (depth video, stereoscopic video).In more detail, research was focused in the field of motion recognition and identity recognition on motion capture data and depth video data and in the field of speaker diarization on audio data and stereoscopic video. An attempt to analyse videos from Greek traditional dances in order to perform dance recognition is also presented.The basic contributions of the presented dissertation is a method of motion recognition and identity recognition on motion capture data and a motion recognition method on multimodal data. The results of the aforementioned methods are very high and the results are amongst the highest of the state-of-the-art. One more contribution is a multimodal speaker diarization method that opearates ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45902
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45902
ND
45902
Εναλλακτικός τίτλος
Skeleton motion data analysis and 3D data analysis
Συγγραφέας
Καψούρας, Ιωάννης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής. Τομέας Ψηφιακών Μέσων
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαΐδης Νικόλαος
Τέφας Αναστάσιος
Πήτας Ιωάννης
Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος
Δάρας Πέτρος
Νίκου Χριστόφορος
Ντελόπουλος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνώριση κίνησης; Αναγνώριση ταυτότητας; Δεδομένα κίνησης σκελετού; Ομαδοποίηση ομιλητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)