Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ηλιακή θέρμανση και κλιματισμό κτηρίων με χρήση υλικών αλλαγής φάσης (PCM)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και η μελέτη διαφόρων ηλιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση και τη ψύξη κτηρίου σε συνδυασμό με τη χρήση Υλικών Αλλαγής Φάσης (Phase Change Materials-PCM), τα οποία έχουν μέχρι δεκαπλάσια αποθηκευτική ικανότητα, μέσα στα δομικά του υλικά, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη σύγκριση με συμβατικά συστήματα. Ειδικότερα, η ηλιακή θέρμανση με τη σύζευξη ηλιακών συλλεκτών με αντλίες θερμότητας νερού για την κάλυψη των θερμικών φορτίων και η ηλιακή ψύξη με τη σύζευξη ηλιακών συλλεκτών με μηχανή απορρόφησης για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων με την ταυτόχρονη προσθήκη στρώματος PCM στο κέλυφος του κτηρίου, είναι οι κυριότερες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν ενεργειακά και οικονομικά για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περιοχή της Αθήνας.Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α’ μέρος περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια όπου γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος. Συγκεκριμέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this dissertation is the development and the study of various solar systems used for the heating and the cooling of buildings in combination with the application of Phase Change Materials (PCM), which have up to tenfold storage capacity, in their building materials, aiming the minimization of energy consumption and the comparison with conventional systems. In particular, solar heating by coupling solar collectors with water heat pumps to cover heating loads and solar cooling by coupling solar collectors with an absorption chiller to cover cooling loads with the simultaneous addition of a PCM layer to the building envelope are the main technologies which were developed and studied energetically and financially for Greece and specifically for the location of Athens.This dissertation is divided into two parts. The first part contains five chapters in which a literature review of the subject is presented. Specifically, in the first chapter there is an introduction that ref ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45817
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45817
ND
45817
Εναλλακτικός τίτλος
Energy savings in solar heating and cooling of buildings using phase change materials (PCM)
Συγγραφέας
Πλυταριά, Μαρία (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τζιβανίδης Χρήστος
Αντωνόπουλος Κίμων
Στέγγου-Σαγιά Αθηνά
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Χουντάλας Δημήτριος
Γιακουμής Ευάγγελος
Κορωνάκη Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ηλιακή θέρμανση; Ηλιακός κλιματισμός; Αθηναϊκά κτήρια; Υλικά αλλαγής φάσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
371 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)