Ηλιακή θερμική αποθήκευση και αντλίες θερμότητας με υλικά αλλαγής φάσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτελεί η θερμική αποθήκευση με Υλικά Αλλαγής Φάσης (ΥΑΦ) μέσω ενσωμάτωσης α) στο κέλυφος του κτιρίου β) σε πρόσθετα ΦΒ του κτιρίου και μελέτης γ) της δυνατότητας απαγωγής της συσσωρευμένης θερμότητας των κυκλικών φορτίσεων των ΥΑΦ από αντλίες θερμότητας.Η διατριβή αναπτύσσεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πειραματικό. Στο θεωρητικό μέρος εξετάζονται οι τελευταίες εξελίξεις των ΥΑΦ στον κτιριακό τομέα. Το Κεφάλαιο 1 περιέχει την ανασκόπηση στις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα ΥΑΦ. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται η ταξινόμηση και οι ιδιότητες των ΥΑΦ, ενώ απεικονίζονται οι τελευταίες εξελίξεις σε διάφορες τεχνικές αύξησης της μεταφοράς θερμότητας με πρόσθετα και άλλες νανοδομές. Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει την επανεξέταση των καινοτόμων εφαρμογών των συστημάτων Ηλιακής Θερμικής Αποθήκευσης με ΥΑΦ που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας. Στο Κεφάλαιο 4 ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων των παραπάνω εφαρμογών. Τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is the thermal storage in Phase Change Materials (PCM) by integration a) in the envelope of the building b) in BAPVs and by studying c) the capability of dissipation of accumulated heat of PCMs cyclic charges from heat pumps. The thesis is developed in two parts, the theoretical and the experimental.Chapter 1 contains the review of the key processes associated with PCMs. Chapter 2 analyzes the classification and properties of PCMs, and the latest developments in various techniques of increasing heat transfer are presented. Chapter 3 contains a review of innovative applications systems of Solar Thermal Storage with PCMs which directly or indirectly affect the energy consumption of heat pumps. Chapter 4 follows the analysis of the data from these applications and summarizes the key efficiency factors and the modeling with PCMs. Chapter 5 completes the theoretical part of the thesis with the findings.The experimental part presents the analytical methodology and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39100
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39100
ND
39100
Εναλλακτικός τίτλος
Solar thermal energy storage and heat pumps with phase change materials
Συγγραφέας
Καψάλης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνης Δημήτριος
Μιχαλακάκου Παναγιώτα
Παπαδόπουλος Άγις
Φωτιάδη Αγγελική
Καρέλλας Σωτήριος
Ασημακοπούλου Μαργαρίτα
Παπαδάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλιακή θερμική αποθήκευση; Κτίρια; Υλικά αλλαγής φάσης; Αντλίες θερμότητας; Πρόσθετα φωτοβολταϊκά κτιρίων; Μεταβατικά φαινόμενα μεταφοράς; Νανοδομές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
130 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)