Δημόσια υγιεινή και συγκρότηση του Ελληνικού κράτους, 1833 - 1845: η υγειονομική αστυνομία και η δημόσια τάξη της υγείας

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study is about the organization of public hygiene in the kingdom of Greece between 1833, when prince Otto of Bavaria ascends to the throne, and 1845, when the political and epidemiological frontiers of the kingdom are traced by a complete system of lazarettos and sanitary offices. We will firstly analyze the structures of sanitary prevention in the interior of the country (vaccinators, public health doctors, municipal doctors) as well as at its frontiers, and then we will focus on the measures against contagious diseases (such as the plague and smallpox) and against miasmas. We are also interested in examining the main diseases that determine the mortality of the period under scrutiny and the medical theories that explain the applicable sanitary measures. At the same time, we will review some of the aspects of the classical distinction of Erwin Ackerknecht between contagionism and miasmatic theory. Finally, we will study the difficult formation of an official group of medical prof ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ce travail porte sur le développement de l‘hygiène publique dans le royaume deGrèce entre 1833, année de l‘accession au trône du prince Othon de Bavière, et 1845,lorsqu‘un système complet des lazarets et d‘offices de santé trace les frontièrespolitiques et épidémiologiques du royaume. Après avoir traité les structures deprévention sanitaire érigées tantôt à l‘intérieur du pays (vaccinateurs, médecinspublics, médecins municipaux) tantôt sur ses frontières, nous étudions les mesurespour lutter contre les maladies contagieuses (surtout la peste et la variole) et contre lesmiasmes. Nous nous efforçons d‘analyser également les maladies qui déterminent lamortalité à l‘époque ainsi que les théories médicales qui expliquent les mesuresappliquées, en essayant de dépasser certains aspects de la distinction classiqued‘Erwin Ackerknecht entre contagionnisme et infectionnisme. Enfin, nous abordonsla formation du corps médical officiel, processus qui a entraîné des changements dansla pratique médica ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
DOI
10.12681/eadd/45790
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45790
ND
45790
Εναλλακτικός τίτλος
Hygiène publique et construction de l’ Etat grec, 1833 - 1845: la police sanitaire et l’ ordre public de la santé
Συγγραφέας
Μπαρλαγιάννης, Αθανάσιος του Χρήστος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Histoire et Civilisations
Εξεταστική επιτροπή
Κωστής Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Bourdelais Patrice
Rasmussen Anne
Hardy Anne
Rabier Christelle
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
19ος αιώνας; Ελλάδα; Πρόληψη αρρώστιας; Διοίκηση; Δημοτικός γιατρός; Λοιμοκαθαρτήρια; Ιατρική; Νομοθεσία
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
748 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.