Ρυθμική ικανότητα, στεγνή εξάσκηση και ψυχολογικά χαρακτηριστικά: η σχέση τους με την απόδοση των αθλητριών Καλλιτεχνικής κολύμβησης

Περίληψη

Η αθλητική απόδοση, ιδιαίτερα σε αθλήματα που βαθμολογούνται για την καλλιτεχνική τους εντύπωση όπως η καλλιτεχνική κολύμβηση (ΚΚ) γυναικών, βρίσκεται σε μια πολυδιάστατη αλληλεξάρτηση με το είδος της εξάσκησης, το επίπεδο, την ηλικία, τη ρυθμική ικανότητα, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης και το αγωνιστικό άγχος κατάστασης των αθλητριών. Σκοπός της έρευνας ήταν η κατανόηση της παρουσίας, ισχύος και κατεύθυνσης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανωτέρω παραμέτρων και η ανίχνευση αυτών που, ενδεχομένως, παίζουν ρυθμιστικό ή διαμεσολαβητικό ρόλο στο ερευνητικό μοντέλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 47 αθλήτριες ΚΚ διεθνούς και μη επιπέδου από τρεις αγωνιστικές κατηγορίες (Γυναίκες, Νεάνιδες και Κορασίδες Α΄). Για την αξιολόγηση της ρυθμικής ικανότητας των αθλητριών χρησιμοποιήθηκε το High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test, ενώ για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης και το αγωνιστικό άγχος χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω, ειδικά προσαρμοσμένα στον αγωνιστικό αθλητισμό και σταθμισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Athletic performance, especially in sports that are graded for their artistic impression, like artistic swimming (AS) in women, is in a multidimensional interdependence with the type of training, the level, age, rhythmic ability, as well as trait and state psychological variables. The aim of this research was to provide insight into the presence, strength and direction of the interactions among the above parameters and to elucidate which of these may act as moderators or mediators in the research model. The participants in the study were female athletes of AS both from the national and international level in the senior, junior and comen categories. The evaluation of rhythmic ability has been performed with High/Scope Rhythmic Competence Analysis Test, whereas trait and state psychological variables has been assessed with following questionnaires adjusted for competitive sports and validated for the Greek population: 1) Trait Anxiety Inventory, 2) Sport Competition Anxiety Test, 3) Tra ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45782
ND
45782
Εναλλακτικός τίτλος
Rhythmic ability, dry-land exercise and psychological characteristics: their relationship with performance of Artistic swimming athletes
Συγγραφέας
Ντόμαλη, Σταυρούλα Αθανάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Χαιροπούλου Χρυσούλα
Ψυχουντάκη Μαρία
Βενετσάνου Φωτεινή
Αποστολίδης Νικόλαος
Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος
Κουτσούκη Δήμητρα
Σταύρου Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Καλλιτεχνική κολύμβηση; Στεγνή εξάσκηση; Ρυθμική ικανότητα; Ψυχολογικά χαρακτηριστικά προδιάθεσης; Αγωνιστικό άγχος; Απόδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
158 σ., εικ., πιν., σχημ.