Ταξικές σχέσεις στην κερκυραϊκή ύπαιθρο κατά την όψιμη Βενετοκρατία - 18ος αιώνας: η περίπτωση του φέουδου Μαρτσέλλο στη Βορειοδυτική Κέρκυρα

Περίληψη

Το φέουδο Μαρτσέλλο στη βορειοδυτική Κέρκυρα είναι κατάλοιπο του πρώτου φέουδου που συστάθηκε ποτέ σε κερκυραϊκό έδαφος. Το 1784, ο νέος φεουδάρχης, Γκαμπριέλ Μαρτσέλλο, που το κληρονόμησε από τον αδελφό του, αποφάσισε να συγκροτήσει την "Αναγραφή" (κατάστιχο) των αγαθών του φέουδου και τις υποχρεώσεις των χωρικών απέναντί του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του βενετικού νόμου. Χρησιμοποιώντας αυτή ακριβώς την "Αναγραφή" ως βασικό τεκμηριωτικό υλικό, αναφέρομαι με λεπτομέρειες στην εξέλιξη των σχέσεων παραγωγής μέσα στο φέουδο, από την προηγούμενη "Αναγραφή" (1631), τη μεταβολή των ιδιοκτησιών και της έκτασης των κλήρων, την αλλαγή και την επέκταση των καλλιεργειών, τη συνακόλουθη μεταβολή των αποδόσεων. Ασχολούμαι επίσης με τις διαστάσεις των περιουσιών ανά κοινωνική κατηγορία (χωρικοί, κάτοικοι της πόλης, γυναίκες, ιερείς, εκκλησίες, ιδρύματα) και, τέλος, με τις επιλεγόμενες "καταπατήσεις" και τις νέες ρυθμίσεις που προκύπτουν μέσα από τα νέα καλλιεργητικά συμβόλαια.Κατά τη διάρκεια της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Marcello Manor in the northwest of Corfu is a relic of the first Maron ever established on the ground of the island. In 1784, the new feudal lord, Gabriel Marcello, who inherited it from his brother, decided to establish the "Indication" ("Anagrafi") of the possessions of the Manor and the obligations of the villagers towards him, as required, according to the Venetian law. With this "Indication" as main guide, I refer in detail to the evolution of the relations of production within the Manor from the previous one (1631), the change in ownership and the extent of the farms, the change and expansion of crops, the consequent variation in obligations of the farmers. I also have to deal with the size of the property by social category (residents of villages, city residents, women, priests, churches, foundations), with so-called "usurpation" estates and successive settlements that arise on the basis of new contracts of cultivation.During the execution of the Indication, arson occurred i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45598
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45598
ND
45598
Εναλλακτικός τίτλος
Class relations in the corfiot countryside at the late Venetian period – 18th century: the case of the Marcello Manor in Northwest Corfu
Συγγραφέας
Μόσχου, Θεοδώρα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραπιδάκης Νικόλαος
Ανωγιάτης - Pele Δημήτριος
Γιαρένης Ηλίας
Παπαδία - Λάλα Αναστασία
Γάσπαρης Χαράλαμπος
Πανοπούλου Αγγελική
Λαϊου Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φέουδο; Αναγραφή; Φεουδάρχης Γκαμπριέλ Μαρτσέλλο; Επιστάτης Γιάννης Μάζης; Χωρικοί; Καθημερινή ζωή; Συνείδηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 473 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)