Ανάπτυξη νέων μοντέλων συσχέτισης δομής – ιδιοτήτων για την υποστήριξη της μη στοχευμένης ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγμάτων με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας

Περίληψη

Κατά την τελευταία δεκαετία, ένας μεγάλος αριθμός αναδυόμενων ρύπων έχουν ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί σε επιφανειακά ύδατα και λύματα, προκαλώντας ανησυχία για το υδάτινο οικοσύστημα, λόγω της πιθανής χημικής τους σταθερότητας. Η τεχνική της υγροχρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (LC-HRMS) αποτελεί μια αποτελεσματική τεχνική για την ανίχνευση αναδυόμενων ρύπων στο περιβάλλον. Η ταυτόχρονη δε ανάλυση των δειγμάτων με τις συμπληρωματικές τεχνικές της υγροχρωματογραφίας αντίστροφης φάσης (RPLC) και της υγροχρωματογραφίας υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων (HILIC), συντελεί στην ταυτοποίηση «ύποπτων» ή και άγνωστων ρύπων με ποικίλες φυσικοχημικές ιδιότητες. Για την ταυτοποίηση τους, απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται με βάση τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων, όπως η ακριβής πρόβλεψη του χρόνου ανάσχεσης, η in silico θραυσματοποίηση και η πρόβλεψη της συμπεριφορά τους στον ιοντισμό.Στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last decade, a high number of emerging contaminants were detected and identified in surface and waste waters that could threaten the aquatic environment due to their pseudo-persistence. As it is described in chapters 1 and 2, liquid chromatography high resolution mass spectroscopy (LC-HRMS) can be used as an efficient tool for their screening. Simultaneously screening of these samples by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and reversed phase (RP) would help with full identification of suspects and unknown compounds. However, to confirm the identity of the most relevant suspect or unknown compounds, their chemical properties such as retention time behavior, MSn fragmentation and ionization modes should be investigated. Chapter 3 of this thesis discusses the development of a comprehensive workflow to study the retention time behavior of large groups of compounds belonging to emerging contaminants. A dataset consisted of more than 2500 compounds was used for RP/ ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45571
ND
45571
Εναλλακτικός τίτλος
Development of quantitative structure property relationships to support non - target LC - HRMS screening
Συγγραφέας
Aalizadeh, Reza of Gholamreza
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θωμαΐδης Νικόλαος
Οικονόμου Αναστάσιος
Γκίκας Ευάγγελος
Ντότσικας Ιωάννης
Μαυρομούστακος Θωμάς
Παντέρη Ειρήνη
Κόκκινος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Χημειομετρία; Σάρωση για ύποπτες ενώσεις; Μη στοχευμένη ανάλυση; Φασματομετρία μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
187 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.