Έλληνες της Αμερικής, εμβάσματα και μετασχηματισμός τοπικών κοινοτήτων στην παλαιά Ελλάδα (1890 - 1940)

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει τη συμβολή των Ελλήνων μεταναστών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό μετασχηματισμό των κοινοτήτων καταγωγής τους από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικεντρώνεται στην Παλαιά Ελλάδα και ειδικά στην Πελοπόννησο, περιοχή η οποία τροφοδότησε μαζικά την προπολεμική υπερατλαντική εκροή. Ενσωματώνει στοιχεία της συζήτησης που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τα «διεθνικά κοινωνικά πεδία» και τα «κοινωνικά εμβάσματα» και προσεγγίζει τη μετανάστευση ως διαδικασία ενθηκευμένη σε συλλογικά μοντέλα οικογενειακών και κοινοτικών κοινωνικών πρακτικών. Η μελέτη αναδεικνύει τους τρόπους και τα μέσα, καθώς επίσης τους τομείς και το βαθμό στον οποίο η ελληνική αγροτική κοινωνία επικοινώνησε με τις κοινότητες των αποδήμων της και επηρεάστηκε από τη διατλαντική κινητικότητα, τις οικονομικές, υλικές και πολιτισμικές ροές τους. Περιγράφει το διεθνικό κοινωνικό χώρο που δημιουργήθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation examines the role that Greek immigrants in the United States played in transforming their communities of origin financially, socially and culturally between the late 19th century and the outbreak of World War II. It focuses on “Old Greece” and mainly on the Peloponnese, the main source of the mass prewar immigration to the New World. It draws on the growing literature on “transnational social fields” and “social remittances” and approaches migration as a process embedded in collective patterns of family and community social practices. The study highlights the ways and the means, in addition to the sectors and the extent in which the Greek agrarian society communicated with its migrant communities and was influenced by their transatlantic mobility, economic, material and cultural flows. It describes the transnational social space which was created between Greek provinces and American cities through translocal contacts and transborder exchanges maintained by mi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45473
ND
45473
Εναλλακτικός τίτλος
Greeks in the USA, remittances and transformations of local communities in ‘old Greece (1890 -1940)
Συγγραφέας
Τουργέλη, Παναγιώτα Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Γαζή Φωτεινή
Βεντούρα Αικατερίνη
Κουλούρη Χριστίνα
Δαμηλάκου Μαρία
Θεοδώρου Βάσω
Παπαθανασίου Μαρία
Χαντζαρούλα Ποθητή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μετανάστευση; ΗΠΑ ( Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ); Διεθνικότητα; Παλιννόστηση; Οικονομία της μετανάστευσης; Οικονομικά και κοινωνικά εμβάσματα; Διεθνική οικογένεια; Κοινωνικά δίκτυα; Μεταναστευτική επιχειρηματικότητα; Εθνοτοπικοί σύλλογοι; Πελοπόννησος; Πάτρα (Ελλάς)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ.