Πολιτικές ανάπτυξης ψηφιακών γεωγραφικών συλλογών σε open access περιβάλλον

Περίληψη

Η γεωγραφική πληροφορία, δηλαδή η πληροφορία για αντικείμενα ή φαινόμενα που σχετίζονται με μια τοποθεσία στην επιφάνεια της γης, επηρεάζει πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής του ανθρώπου όπως η οικονομία, το περιβάλλον, και οι χρήσεις γης, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων. Το σημερινό περιβάλλον πληροφόρησης ευνοεί τη δημιουργία και διάχυση γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή των δεδομένων με αναφορά σε θέσεις του γεωγραφικού χώρου, σε ποικίλες μορφές τα οποία μετατρέπονται σε πληροφορία με την κατάλληλη επεξεργασία και ερμηνεία από το χρήστη. Οι βιβλιοθήκες έχοντας μακραίωνη εμπειρία στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας που απεικονίζεται στην έντυπη χαρτογραφία οφείλουν να αναπτύξουν ψηφιακές γεωχωρικές συλλογές και να καταστήσουν με τον τρόπο αυτόν τη γεωχωρική πληροφορία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Μια γεωχωρική συλλογή μπορεί να περιλαμβάνει πέρα από το έντυπο υλικό- όπως βιβλία, περιοδικά, χάρτες, αεροφωτογραφίες ορθοφωτογραφίες, τεχνικές αναφορές- και υλικό σε ψηφιακή μορφή τόσο γε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Geographic Information in other words the Information about the exact location of objects or phenomena affects the decision making in many aspects of humans every day life like economy, environment, or land use. Today’s information society favors the production and the dissemination of geospatial data, the digital spatial information with a geographic component, in various types and forms. Libraries, after their long tradition and experience in the management of printed maps, are able to act as leaders in developing and supporting digital geospatial collections for the general audience. A geographical collection may consist of printed materials -such as books, journals, maps, atlases, aerial photos, technical reports, remote sense images- and digital materials with geographical content (topographic profiles, municipalities boundaries, streets, lakes, rivers, forests, digital orthophotos etc) as well as statistical data (such as censuses, demographics, economic georeferenced data). Th ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

L'information géographique, en d'autres termes, l'information sur l'emplacement exact des objets ou des phénomènes affecte la prise de décision dans de nombreux aspects de la vie quotidienne comme l'économie, l'environnement ou l'utilisation des terres. La société d'information d'aujourd'hui favorise la production et la diffusion de données géospatiales, l'information spatiale numérique avec une composante géographique, sous différents types et formes.Les bibliothèques, après leur longue tradition et leur expérience dans la gestion des cartes imprimées, peuvent servir de leaders dans le développement et le soutien de collections géospatiales numériques pour le grand public. Une collection géographique peut consister en des documents imprimés, tels que livres, journaux, cartes, atlas, photos aériennes, rapports techniques, images à distance et matériaux numériques à contenu géographique (profils topographiques, limites municipales, rues, lacs, rivières, forêts, Orthophotos numériques, e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44610
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44610
ND
44610
Εναλλακτικός τίτλος
Geospatial collections development policies in an open access environment
Συγγραφέας
Βαρδακώστα, Ιφιγένεια του Χρήστος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καπιδάκης Σαράντος
Τραγάκη Αλεξάνδρα
Μπούτουρα Χρυσούλα
Κυριάκη - Μάνεση Δάφνη
Κουλούρης Αλέξανδρος
Πολυδωράτου Παναγιώτα
Κωσταγιόλας Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτικές ανάπτυξης γεωχωρικών συλλογών; Ανοικτή πρόσβαση; Συνεργασίες; Τοπικά παραγόμενα δεδομένα; Ιδρυματικά αποθετήρια; Βιβλιοθηκονόμοι χαρτών - ΓΠΣ; Χρήστες γεωχωρικής πληροφορίας; Γεω - δεξιότητες βιβλιοθηκονόμων; Οδηγίες για σύνταξη πολιτικών; Ελλάδα; Κύπρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)