Ανασχεδιασμός της δομής του ενζύμου τρανφεράση της γλουταθειόνης με στόχο την τροποποίηση των καταλυτικών και δομικών του ιδιοτήτων

Περίληψη

Οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης είναι μια μεγάλη υπεροικογένεια ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό ξενοβιοτικών ενώσεων. Kαταλύουν τη διπλή πυρηνόφιλη σύζευξη στην οποία προάγεται η GSH προς όφελος των ηλεκτρονιόφιλων, υδρόφοβων και κυτταροτοξικών υποστρωμάτων. Το προϊόν της αντίδρασης εκκρίνεται από το κύτταρο, παρέχοντας έτσι έναν αμυντικό μηχανισμό έναντι των βλαβερών επιδράσεων των τοξικών ενώσεων και του οξειδωτικού στρες.Όσον αφορά στην πρώτη ενότητα της διατριβής, έπειτα από σάρωση της βιβλιοθήκης μεταλλαγμένων μορφών, επιλέχθηκαν τρεις αποικίες, οι sh4, sh15 και sh19, με βάση την ενζυμική δραστικότητα για το σύστημα GSH/alachlor, οι οποίες αποτέλεσαν μήτρα για την κατευθυνόμενη ενζυμική εξέλιξη. Aυτές κλωνοποιήθηκαν, εκφράστηκαν ετερόλογα και καθαρίστηκαν με χρωματογραφία συγγένειας. Ακολούθησε κινητική ανάλυση για το σύστημα GSH/CDNB όπου και υπολογίστηκαν οι κινητικές σταθερές. Πραγματοποιήθηκε μελέτη της εκλεκτικότητας των ισοενζύμων με διαφορετικά υποστρώματα για να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Glutathione transferases are a large superfamily of enzymes involved in the metabolism of xenobiotic compounds. GSTs catalyze the nucleophilic conjugation of the reduced glutathione to a wide variety of electrophilic, hydrophobic and cytotoxic substrates. The reaction product is excreted from the cell, providing a defensive mechanism against the harmful effects of toxic compounds and oxidative stress.In the first part of the thesis, a library of chimeric GSTs created by DNA shuffling of the tau class GSTs from Glycine max were screened using the GSH/alachlor system. Three colonies namely sh4, sh15 and sh19, were selected, cloned, expressed in E. coli and purified. Steady-state kinetic analysis was performed to characterize the enzymes. In addition, the three-dimensional structure of sh4 in complex with GSH was determined at 2.27 Å resolution. The library of the chimeric GSTs was further screened towards thermostability. Three colonies, namely shII5, shII6 and shII7, which showed high s ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44590
ND
44590
Εναλλακτικός τίτλος
Protein engineering of the enzyme glutathione transferase to modify its catalytic and structural properties.
Συγγραφέας
Πούλιου, Φωτεινή Μιχαήλ
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λάμπρου Νικόλαος
Κλώνης Ιωάννης
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Βόντας Ιωάννης
Μάδεσης Παναγιώτης
Βλαχάκης Δημήτριος
Τάνη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τρανσφεράση της γλουταθειόνης Μ1; Βιοαισθητήρας; Στρομπιλουρίνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
370 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.