Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ

Περίληψη

Από το καλοκαίρι του 2008 η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση. Η οικονομική αυτή κρίση, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στην αγορά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) εξελίχθηκε ταχύτατα σε μια μεγάλη απειλή για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Το γεγονός αυτό συνέβη διότι οι επισφάλειες των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου αποτελέσαν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και η αλληλεξάρτηση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών αποτέλεσαν διαύλους μετάδοσης της κρίσης στις χώρες της Ευρώπης. Η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ήταν ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).Στην εργασία αυτή, εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες μέλη τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Since the summer of 2008, the global economy is facing a great financial crisis. This crisis, which started in the United States mortgage market evolved rapidly into a great threat to the global banking system. This happened largely because of the way mortgage-backed securities were traded by financial institutions. The interconnectedness of the financial markets as well as the interdependence of goods and services markets had as a result the transmission of the crisis to Europe. The establishment of common strategies in order to increase investments, promote exports and strengthen competitiveness has been a long term objective of the European Union (EU).This thesis examines the relationship between foreign direct investments, exports of goods and services, unemployment and economic growth for the countries of the European Union, divided into two groups. The first group (group Α) includes the “old” member states of the union, i.e. those countries that joined the EU before 2004. The sec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44326
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44326
ND
44326
Εναλλακτικός τίτλος
Foreign direct investments, exports unemployment and economic growth: evidence from panel cointegration and causality analysis in eu countries
Συγγραφέας
Σταματίου, Παύλος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δριτσάκης Νικόλαος
Χρήστου - Βαρσακέλη Δημήτριος
Πετράκης Ανδρέας
Παπαδάμου Στέφανος
Βαρελάς Ερωτόκριτος
Καρπέτης Χρήστος
Κουλακιώτης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική ανάπτυξη; Άμεσες ξένες επενδύσεις; Εξαγωγές; Ανεργία; Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς; Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς; Διαστρωματική εξάρτηση; Συνολοκλήρωση δεδομένων πάνελ; Μέθοδος των πλήρως τροποποιημένων ελάχιστων τετραγώνω; Μέθοδος των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
266 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)