Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πυρίμαχων κραμάτων υψηλής εντροπίας (refractory high entropy alloys) και αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς και της επιφανειακής υποβάθμισής τους

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά την ανάπτυξη, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς πυρίμαχων κραμάτων υψηλής εντροπίας. Τα κράματα αυτά αποτελούν καινοτόμα υλικά και στοχεύουν σε εφαρμογές εξειδικευμένων απαιτήσεων. Στόχος της προσπάθειας ήταν να παρασκευαστούν μονοφασικές ή/και διφασικές δομές και να συνδεθούν τα μικροδομικά χαρακτηριστικά τους με τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά σε φαινόμενα υποβάθμισης. Αναλυτικότερα, για κάθε επιμέρους σύστημα μελετήθηκαν τα μικροδομικά χαρακτηριστικά και έγινε έλεγχος των βιβλιογραφικών μοντέλων πρόβλεψης φάσεων στερεών διαλυμάτων. Προτάθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί στερεοποίησης και αναλύθηκαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών. Στο σκέλος των ιδιοτήτων, επιλεγμένες δομές μελετήθηκαν ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες (μικρο- και μακρο-σκληρότητα και δοκιμές θλίψης), ενώ προτάθηκαν οι μηχανισμοί ενίσχυσης και αστοχίας τους. Σε ότι αφορά τις επιφανειακές ιδιότητες, τα συστήματα εξετάστηκαν σε δοκιμές φθοράς ολίσθησης υπό διάφορες πειρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focuses on the development, characterization and evaluation of refractory high entropy alloys. These alloys are innovative materials which are targeted on applications of specialized requirements. The aim of the effort is to prepare single-phase and/or double phase structures and connect their microstructural features with their properties and degradation phenomena. More specifically, for each individual system produced, the microstructural characteristics were studied and the theoretical prediction models of solid solution formation, were checked. The corresponding solidification mechanisms were also studied, while their morphological characteristics were further analyzed. On the properties side, selected structures were studied as far as their mechanical properties (micro- and macro-hardness and compression tests) are concerned, while their strengthening mechanisms or failure modes were clarified. With regard to the alloys surface properties, the systems were ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43930
ND
43930
Εναλλακτικός τίτλος
Development and characterization of refractory high entropy alloys - evaluation of their mechanical properties and surface degradation behavior
Συγγραφέας
Πούλια, Ανθούλα του Βασίλειος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καράντζαλης Αλέξανδρος
Λεκάτου Αγγελική
Αγαθόπουλος Συμεών
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Χαλικιά Ηλιάνα
Χριστοφόρου Ευάγγελος
Δίπλας Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κράματα υψηλής εντροπίας; Μικροδομικός έλεγχος; Μηχανικές ιδιότητες; Φθορά ολίσθησης; Διάβρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
8, xi, 257 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)