Ανάλυση της οικονομικής δομής και παραγωγικότητας του κλάδου της αλιείας στην Κεντρική και Ανατολική περιοχή της Μεσογείου

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A lack of knowledge of the socio-economic characteristics of commercial fisheries has long characterised fisheries management with the main focus being placed on the biotic components while setting aside the human component. This knowledge deficit has also been caused by inadequate understanding in fisheries science of the labour component related to fishing activity and in the ability to properly estimate it. This lack of understanding has been one of the main barriers in the establishment of sustainable fisheries management.Labour is at the heart of the socio-economic component of fisheries with labour costs representing the main cost component in fishing activities. Around the world, and throughout history, the crew-share has been the most used system to calculate remuneration in fisheries, allowing the crew to capture a proportion of the rent. However, this system has not always been well considered in the data collection process, with remuneration being typically collected as a si ...
περισσότερα