Το μορφολογικό σύστημα των βορείων ιδιωμάτων της Καστοριάς: στο φως των σχέσεων διαλεκτολογίας και βαλκανικής γλωσσολογίας

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει το μορφολογικό σύστημα των βορείων ιδιωμάτων της Καστοριάς. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ιδιωμάτων αυτών καθορίζονται κυρίως από τη θέση τους στο συνεχές των νεοελληνικών ιδιωμάτων (ειδικότερα των βορείων ελληνικών ιδιωμάτων) και, παράλληλα, από τη θέση τους στις παρυφές των σλαβικών ιδιωμάτων και τη συνύπαρξη με τα ιδιώματα αυτά, καθώς και με άλλα βαλκανικά ιδιώματα της περιοχής (κυρίως αρωμουνικά). Στη συνύπαρξη αυτή οφείλουν σημαντικό αριθμό από τις ιδιαιτερότητές τους, που είναι αδύνατο να γίνουν κατανοητές, αν απομονώσουμε τα ιδιώματα από τα όμορα σλαβικά και άλλα βαλκανικά ιδιώματα. Το γεγονός αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μέθοδο ανάλυσης κατά τη εξέταση των ιδιωμάτων αυτών, που εξετάζονται και στο φως των σχέσεων βαλκανικής γλωσσολογίας και διαλεκτολογίας. Συγκεκριμένα, τα ιδιώματα της Καστοριάς εξετάζονται στο πλαίσιο των νεοελληνικών διαλέκτων, αλλά και ως ποικιλίες που ανήκουν στον πυρήνα της βαλκανικής γλωσσικής ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για μια πε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines the morphology of the Northern Greek dialects of Kastoria. The main morphological characteristics of these dialects are primarily determined by their position on the Modern Greek dialect continuum (particularly among the Northern Greek dialects) and, at the same time, by their position on the edge of the Slavic dialect chain and their co-existence with these dialects, as well as with the other local Balkan dialects (mainly Aromanian). A substantial number of the peculiarities of the Northern Greek dialects of Kastoria are attributed to this co-existence, which would be otherwise impossible to explain if these dialects were to be isolated from the neighbouring Slavic and other Balkan dialects. This fact to a great extent determines the method of analysis employed in the examination of these dialects, which are also studied in the light of the relationship between Balkan linguistics and dialectology. More specifically, the dialects of Kastoria are studied with ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43836
ND
43836
Εναλλακτικός τίτλος
The morphological system of the Northern dialects of Kastoria: in the light of the relationship between dialectology and Balkan linguistics
Συγγραφέας
Παπαδάμου, Ελένη Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστασίου Γιώργος
Τζιτζιλής Χρήστος
Κυριαζής Δώρης
Γιαννάκης Γιώργος
Μπουτουλούση Ελένη
Παντελίδης Νικόλαος
Καραλή Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μορφολογικό σύστημα; Διαλεκτολογία; Νεοελληνικές διάλεκτοι; Βόρεια ιδιώματα; Γλωσσική Ένωση; Βαλκανική Γλωσσολογία; Χωρική Γλωσσολογία; Γλωσσικές επαφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
903 σ., πιν., χαρτ.