Το γορτυνιακό ιδίωμα και η χρήση του στην εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης το γορτονιακό ιδίωμα, όπως ομιλείται στην περιοχή αυτή της Αρκαδίας. Αρχικά, με την αναλυτική περιγραφή του ιδιώματος σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας (φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, υφολογικό, λεξιλογικό-σημασιολογικό) επισημαίνεται η συστηματική διαφοροποίησή του από τη Νεοελληνική Κοινή, γεγονός που επιτρέπει την ένταξη του στο πλαίσιο των νεοελληνικών ιδιωμάτων. Η περιγραφή των διαλεκτικών φαινομένων ακολουθεί τη διάκριση που προτείνεται σε τάσεις και πραγματώσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κοινωνιογλωσσική κατάσταση του ιδιώματος μέσα από τη σύγκριση του λόγου σε τρεις προτεινόμενες κατηγορίες ομιλητών, τους επαρκείς, τους ενδιάμεσους και τους τελικούς. Ιδιαίτερα ελέγχεται ο παράγοντας της ηλικίας και του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο η γεωγραφική γλωσσική ποικιλία σχετίζεται με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στην κατηγορία των τελικών ομιλητών εντάσσονται και οι μαθητές της δευτεροβά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral dissertation is the dialect of Gortynia, as spoken in this particular area of Arcadia in Greece. The thorough description of the dialect at all language levels (phonological, morphological, syntactical, stylistic, lexical-semantic) suggests its systematic differentiation from Standard Modern Greek, something which allows us to include it among Modern Greek dialects. The description of dialect phenomena follows the distinction proposed in the thesis between trends and realizations. The presentation of the sociolinguistic situation of the dialect is achieved through comparing the discourse of three categories of speakers, the adequate, intermediate and terminal speakers. Age, social status and education are particularly examined so that this geographical language variety is related to certain social characteristics. The category of terminal speakers also includes students of secondary education. The synchronic view of the Gortynian dialect substantiates the b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25395
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25395
ND
25395
Εναλλακτικός τίτλος
The Gortynian dialect and its use in education
Συγγραφέας
Αγγελοπούλου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γούτσος Διονύσιος
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Παντελίδης Νικόλαος
Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη
Μακρίδη-Φερράρι Μαρία
Ιακώβου Μαρία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διάλεκτος; Νεοελληνική κοινή; Γεωγραφική γλωσσική ποικιλία; Εκπαίδευση; Διδακτική; Διαλεκτολογία; Κοινωνιογλωσσολογία; Αρκαδία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
316 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)