Πολιτικές, κοινωνικές, και οικονομικές συνιστώσες των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας 1896 και 2004

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνιστωσών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896 και του 2004 και ο εντοπισμός του αποτυπώματός τους στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Στο ευρύ ερευνητικό της πεδίο περιλαμβάνονται: οι όροι προσαρμογής της ολυμπιακής υπόθεσης στις τρέχουσες συνθήκες, τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο περιόδων και οι επιδράσεις που δέχτηκε και άσκησε ως εθνικό και παράλληλα διεθνές γεγονός. Η έρευνα στηρίζεται στις μεθόδους της σύγχρονης ιστοριογραφίας επιχειρώντας μια συνθετική ερμηνευτική προσέγγιση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 1896 και του 2004. Ο διεπιστημονικός προσανατολισμός κρίθηκε αναγκαίος για την συνεξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η διατριβή δομείται σε δύο μέρη, το πρώτο για για το 1896 και το δεύτερο για το 2004. Εξάλλου η προβληματική της έρευνας διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα θεματικής ανάλυσης. Το πρώτο επικεντρώνεται στην παρουσίαση των φάσεων εξέλιξης της ολυμπιακής υπόθεσης κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is research into the political, social and economic elements of the Athens Olympic Games of 1896 and 2004, and the tracing of their imprints on modern and contemporary Greek history. Its broad field of research encompasses: the conditions under which the Olympic endeavours adapted to contemporary circumstances; the chief characteristics of the two periods and the influences that, as national and at the same time international events, they received and exercised. The research is based on the methods of modern historiography, attempting an interpretation of the 1896 and 2004 Athens Olympic Games. An inter-disciplinary approach was judged to be necessary for a joint examination of the research questions. The thesis is structured into two parts: the first for 1896 and the second for 2004. Moreover, the research is focused on two levels of thematic analysis. The first concerns the development phases of the Olympic endeavour; and the second, its link with the reali ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43831
ND
43831
Εναλλακτικός τίτλος
Political, social and economic components of the 1896 & 2004 Athens olympic games
Συγγραφέας
Χούτας, Νικόλαος Ευστάθιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδημητρίου Δέσποινα
Λούβη Ευαγγελία
Γεωργιαδης Κωνσταντίνος
Δρακάκη - Σαπουνάκη Λυδία
Βούλγαρης Ιωάννης
Σπηλιωτοπούλου Μαρία
Αλπμανίδης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ολυμπιακοί αγώνες; Αθήνα; Αναβίωση; Πτώχευση; Ευρωζώνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
532 σ., εικ., πιν.