Οικονομική θεώρηση του νερού αρδευτικής χρήσης στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης: η περίπτωση της λεκάνης απορροής του Νέστου

Περίληψη

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 για το νερό. Η Οδηγία προτείνει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή οικονομικών μέτρων και ειδικότερα την τιμολόγηση και κοστολόγηση του νερού ως κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής για τους υδατικούς πόρους, καθώς αυτή δύναται να αποτελέσει μέσο για την ενίσχυση της αποδοτικότερης χρήσης του νερού. Μέσα από την παρούσα διατριβή επιχειρείται η διερεύνηση της προθυμίας ανάληψης του περιβαλλοντικού κόστος, που αφορά στην ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων, από τους κύριους χρήστες του νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου. Εφαρμόζοντας μια εκ των μεθόδων δεδηλωμένης προτίμησης εξετάστηκε και παρουσιάζεται για πρώτη φορά μια τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα για το ποια είναι η μέγιστη χρηματική συνεισφορά που οι γεωργοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν, αναλαμβάνοντας το περιβαλλοντικό κόστος που προκύπτει από την άσκηση της δραστηρι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recognition of the need for protection and sustainable management of water resources, the European Union has created new opportunities for overcoming these problems in the form of the Water Framework Directive 2000/60. It recommends the water pricing policies as an adequate incentive for consumers to improve water use efficiency and reduce pollution. This dissertation attempts to investigate farmers’ willingness to undertake the environmental costs arising from their activity, regarding the qualitative and quantitative deterioration of water resources in Nestos catchment. In a questionnaire survey, conducted using a “state preference” method, participants were asked to respond on whether they are willing to absorb an “environmental charge” for the protection and restoration of surface and ground water. Moreover, respondents were asked to express their maximum willingness to pay, so as to undertake the environmental costs arising from their activity in line with the requirements of t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43621
ND
43621
Εναλλακτικός τίτλος
Economic theory of irrigation water within the framework of sustainable management: the case of Nestos river basin
Συγγραφέας
Λαζαρίδου, Δήμητρα Χρήστος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήρο Δασικής Οικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Στεφανίδης Παναγιώτης
Τρίγκας Μάριος
Σταματέλλος Γεώργιος
Στάθης Δημήτριος
Μάλλιος Ζήσης
Νάστης Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική αποτίμηση του νερού; Μέθοδος εξαρτημένης αξιολόγησης; Περιβαλλοντική οικονομία; Τιμολόγηση του αρδευτικού νερού; Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων; Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.