Εξομάλυνση αντιθέσεων στη διαχείριση διακρατικών υδατικών πόρων με χρήση μαθηματικών μεθόδων: εφαρμογή στη λεκάνη του Νέστου

Περίληψη

Εκτιμάται ότι το 50% της έκτασης της γης βρίσκεται σε διακρατικές λεκάνες απορροής, ποσοστό που συνεχώς αυξάνεται με τη δημιουργία νέων κρατών, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού κατοικεί σε διακρατικές λεκάνες. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, οι ασυμφωνίες σχετικά με διακρατικούς υδατικούς πόρους δεν έχουν οδηγήσει έως σήμερα σε βίαιες διαμάχες, αλλά αναμένεται ότι μελλοντικά το νερό θα «αντικαταστήσει» το πετρέλαιο ως τη βασική αιτία πολέμων. Τα προβλήματα διακρατικής φύσεως σε συνδυασμό με την απειλή της εξάντλησης των υδατικών πόρων, θέτουν τη διαχείριση των διακρατικών λεκανών απορροής ως ένα καίριο ζήτημα της εποχής όπου απαιτείται η εύρεση συνεργατικών λύσεων για την πολιτική σταθερότητα της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την ισότιμη εκμετάλλευση των κοινών υδατικών πόρων. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η πρόταση μίας μεθοδολογίας διαχείρισης διακρατικών υδάτων μέσα στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από διεθνείς οδηγίες και συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is estimated that 50% of the global surface is lying on transboundary catchments and this percentage is continually increasing due to the creation of new nations, while around 40% of the earth’s population residents in transboundary water catchments. According to historical facts, no record exists of hostility due to shared water resources, but it is anticipated that in the future water will replace oil as the primary cause of war. Problems of transboundary nature in connection with the imminent threat of water shortage render the management of transboundary catchments a crucial issue that demands co-operative mechanisms for the preservation of the political stability, the environmental protection and the equitable use of the shared water resources. The aim of the thesis is the development of a methodology for the management of transboundary water resources in compliance with the institutional and international legal framework contributing to conflict resolution in transbounar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30402
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30402
ND
30402
Εναλλακτικός τίτλος
Conflict resolution in transoundary water resources with the use of mathematical methods: implementation in Nestow catchment
Συγγραφέας
Ελευθεριάδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μυλόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ανάπτυξη υδάτινων πόρων; Διακρατικοί υδατικοί πόροι; Θεωρία των παιγνίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)