Ανάπτυξη νανοσύνθετων υλικών γραφενίου με λειτουργικά πολυμερή ελεγχόμενης αρχιτεκτονικής

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε η παρασκευή και η μελέτη σύνθετων υλικών σε στερεή και "μαλακή" κατάσταση ("soft" matter) χρησιμοποιώντας ως ενισχυτικό μέσο το γραφένιο. Η παρασκευή σύνθετων υλικών στερεής κατάστασης επιτεύχθηκε σ’ ένα οργανικό διαλύτη χαμηλού σημείου ζέσεως, το χλωροφόρμιο (CHCl3). Η αποφλοίωση του γραφίτη πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου αποφλοίωσης υγρής φάσης (Liquid-Phase Exfoliation) στο CHCl3 παρουσία πολυμεθακρυλικών μεθυλεστέρων (PMMA) διαφορετικών αρχιτεκτονικών που φέρουν στ’ άκρα ομάδες πυρενίου, PMMA(Py)n, για την δημιουργία π-π αλληλεπιδράσεων μεταξύ γραφενίου και παραγόντων διασποράς με σκοπό τη παρασκευή ομογενών και σταθερών υβριδίων Γραφένιο/PMMA(Py)n και την χρήση αυτών ως ενισχυτικό μέσο. Η σύνθεση των γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό των μεθόδων ελεγχόμενoυ ριζικού πολυμερισμού (ARGET ATRP) και χημείας "click". Ενώ, ο προσδιορισμός του ποσοστού της δραστικοποιήσης των πολυμερών Py-PMMA-Py, (PMMA ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This present thesis demonstrates the preparation and investigation of nanocomposites in fiber form and composite ion gels ("soft" matter) using graphene as nanofiller. The preparation of nanocomposites fibers was achieved in low boiling solvent, chloroform (CHCl3). Stable graphene dispersions were prepared by the liquid-phase exfoliation of pristine graphite in chloroform using pyrene-end functionalized PMMAs as dispersing agents. The non-covalent functionalization of the basal plane of graphene based on π-π interactions with the pyrene functionalized PMMAs leads to stable G/PMMA(Py)n hybrids which can be used as nanofiller for preparing nanocomposites fibers. The polymers were synthesized using the ARGET ATRP polymerization and the click chemistry. The degree of quaternization was calculated according to the GPC and Uv-Vis analyses. It was found that the degree of quaternization for the linear pyrene end-capped PMMA, Py-PMMA-Py, was 83% and for pyrene functionalized star PMMAs beari ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43614
ND
43614
Εναλλακτικός τίτλος
Graphene - functional polymer composite materials
Συγγραφέας
Γκερμπούρα, Σάνδρα Σωτήρης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσιτσιλιάνης Κων/νος
Γαλιώτης Κων/νος
Μαυραντζάς Βλάσιος
Αμανατίδης Ελευθέριος
Καλλίτσης Ιωάννης
Κωστόπουλος Βασίλειος
Ψαρράς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γραφένιο; Πολυμερή; Νανοσύνθετα υλικά; Ιοντικά υγρά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., ευρ.