Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των νοτίων παραλίων της Μαύρης Θάλασσας από τον 4ο έως τον 1ο αι. π.Χ.: η περίπτωση της Σινώπης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετασθεί κάτω από ποιες πολιτικές και κοινωνικές προϋποθέσεις αναπτύχθηκε το εμπόριο και η τοπική οικονομία της Σινώπης. Το επίκεντρο του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος είναι η περιοχή της Σινώπης, με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης που η περιοχή αυτή διατηρούσε με άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Εστιάσαμε στην περίοδο της βασιλείας του Μιθραδάτη Στ’ του Ευπάτορος (120-63 π.Χ.), συμπεριλήφθηκαν όμως και τα αρχαιολογικά και φιλολογικά στοιχεία για τους προκατόχους του, με στόχο να υπάρξει μία όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη παρουσίαση, αξιολόγηση και ανάλυση των δεδομένων.Η Σινώπη υπήρξε η πρώτη αποικία των Μιλησίων στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, μητρόπολη αργότερα άλλων αποικιών του ευρύτερου χώρου και τελευταία πρωτεύουσα του Βασιλείου του Πόντου. Η Σινώπη επομένως μαζί με άλλες δυο πόλεις, την Αμισό και την Αμάσεια, λειτούργησαν ως πύλες του Εύξεινου Πόντου στις νότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this PhD dissertation is to examine under what political and social conditions the trade and the local economy of Sinope developed. The focus of our research interest is the Sinope region, aiming at exploring the relationship that this region maintained with other regions of Asia Minor and the wider Greek area. We focused on the period of the reign of Mithradates VI of Eupatorus (120-63 BC), but also included the archaeological and philological details of his predecessors, aiming at the best and most complete presentation, evaluation and analysis of the data.Sinope was the first colony of the Milesians on the south coast of the Black Sea, the subsequent metropolis of other colonies of the wider area and the last capital of the Kingdom of Pontus. So Sinope together with two other cities, Amisos and Amasia, acted as the gates of the Black Sea in the southern provinces of Anatolia.The economy, the fertile subsoil of Pontus, were an ideal choice for establishing colonies and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43508
ND
43508
Εναλλακτικός τίτλος
Commercial and economic relations of the southern shores of the Black Sea since the fourth century BC until the first century AD: the case of Sinope
Συγγραφέας
Χριστοδούλου, Σταύρος Αντώνιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Πετρόπουλος Ηλίας
Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα
Αβραμίδου Αμαλία
Ξυδόπουλος Ιωάννης
Αναστασιάδης Βασίλειος
Papuci-Wiadyka Ewdoksia
Τζαμτζής Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εύξεινος Πόντος; Σινώπη; Μιθριδάτης Στ' Ευπάτωρ; Ελληνιστικό εμπόριο και οικονομία; Βασίλειο του Πόντου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
252 σ., εικ., πιν., χαρτ.