Μοντέλα ευφυών πρακτόρων αστικής ζήτησης για την υποστήριξη προσαρμοστικών πολιτικών διαχείρισης υδατικών πόρων

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία μιας νέας μεθόδου προσομοίωσης της συμπεριφοράς της ζήτησης νερού των αστικών νοικοκυριών, χρησιμοποιώντας μοντέλα παραγόντων –ευφυών πρακτόρων (Agent Based Modelling - ΑΒΜ). Μέχρι τώρα, η πιο κοινή προσέγγιση ήταν να συμπεριλαμβάνονται στα εργαλεία διαχείρισης των υδατικών πόρων, χρονοσειρές οικιακής ζήτησης νερού παραγόμενες είτε ακολουθώντας τις ιστορικές τάσεις ή προβάλλοντας μελλοντικές απαιτήσεις.Ωστόσο, σε αυτή την έρευνα, προτείνεται μια εναλλακτική μέθοδος για τη παραγωγή χρονοσειρών οικιακής ζήτησης νερού, προσομοιώνοντας τη συμπεριφορά των νοικοκυριών όπως αυτή διαμορφώνεται από τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες.Το βασικό κίνητρο της έρευνας αυτής, ήταν η ανάγκη για τη δημιουργία κανόνων που προσομοιώνουν τη συμπεριφορά των νοικοκυριών. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο ΑΒΜ, που ονομάζεται Urban Water Agents’ Behaviour (UWAB), το οποίο προσομοιώνει τη συμπεριφορά της ζήτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the Doctoral Thesis is the creation of a new simulation method of the domestic waterdemand behaviour of urban households, utilising Agent Based Modelling (ABM). Up until now, the mostcommon approach was to include within water management tools the time series of water demand thatwere produced either by following the historical trends or by projecting future demands. However, inthis research the created modelling platform gives an alternative method of creating water demand timeseries by simulating domestic water demand behaviour as it is shaped by social, political, economicand technological conditions. One of the main drivers of this research was the need to create rulessimulating water demand behaviour of urban households. In this work an ABM was developed, termedthe Urban Water Agents’ Behaviour Model (UWAB), which simulates the urban household’s waterdemand behaviour based on: (a) complex network theory (Albert and Barabasi, 2000) representing thelinks among the dome ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43156
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43156
ND
43156
Εναλλακτικός τίτλος
Agent based modelling of domestic water demand for adaptive urban water management
Συγγραφέας
Κουτίβα, Ιφιγένεια (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Voulvoulis Nick
Μακρόπουλος Χρήστος
Μιμίκου Μαρία
Butler David
Κανακούδης Βασίλειος
Δαμίγος Δημήτριος
Καρατζάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ευφυείς πράκτορες; Συμπεριφορά της οικιακής ζήτησης νερού; Διαχείριση της αστικής ζήτησης νερού; Εξοικονόμηση νερού; Μοντέλο προσομοίωσης της συμπεριφοράς της οικιακής ζήτησης νερού; Σύνδεση μοντέλων ευφυών πρακτόρων με μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
5, x, 305 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.